DEBATT. Förbättras inte underhållet av järnvägen riskerar många av skånes järnvägar att stängas, exempelvis Trelleborgsbanan. Vi liberaler kräver att det rödgröna styret i Region Skåne presenterar hur de planerar att förhindra det.

Trelleborgs tågpendlare tvingas i dag få räkna med regelbundna förseningar och inställda tåg. Verkligheten är inte bättre, trots Sveriges höga skattetryck.

Värst är det för de trelleborgare som är beroende av en välfungerande kollektivtrafik för att ta sig till jobbet, lämna barnen på dagis eller ta sig till sina nära och kära.

Under sommaren har tågkaoset blivit värre. Skånetrafiken har mottagit tre gånger så många förseningsanmälningar som tidigare.

Den största delen av trafikincidenterna beror på bristande underhåll och kapacitet i den skånska järnvägen som gör tågtrafiken otroligt skör mot störningar. Trelleborgsbanan är i dag i allvarligt skick och måste upprustas om inte den tågtrafik som återinfördes i december ska riskera att dras in. Det vore direkt pinsamt och oansvarigt.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har suttit vid makten i snart två år, både i Region Skåne och i regeringen. Än har de inte gjort något alls för att förbättra underhållet av den skånska järnvägen.

I stället vill de rödgröna intresserade lägga minst 240 miljarder på en höghastighetsjärnväg. Risken att det inte skulle finnas pengar kvar till underhåll och utbyggnad av den skånska regionala trafiken är uppenbar.

Har Socialdemokraterna och Miljöpartiet en plan på hur kaoset i den skånska tågtrafiken ska hanteras och hur en stängning av Trelleborgsbanan ska förhindras? Vi liberaler kräver ett svar.

Cristina Glad (L) oppositionsledare i kollektivtrafiknämnden
Henrik Silfverstople (L) ordförande Liberalerna Trelleborg

(Publicerades i Trelleborgs Allehanda 16/9)