VÄRNA SKÅNE. Idag släpper Kristdemokraterna i Skåne en rapport med anledning av krisen inom polisväsendet. I rapporten föreslås att kommunala poliskårer ska inrättas, som komplement till den statliga polisen.

LÄS RAPPORTEN HÄR: Förslag till bildande av en kommunal polisverksamhet.

LÄS OM GENOMFÖRANDET HÄR: Varför behöver vi en kommunal polis?

Version 2Huvudförfattare till rapporten är Torsten Elofsson, ordförande i Kristdemokraterna i Malmö, med lång erfarenhet från svenskt och internationellt polisväsende. Torsten har bland annat varit chef för kriminalunderrättelsetjänsten i Skåne, kriminalpolisen i Malmö samt inom Europol.

Torsten Elofsson kommenterar:

– Krisen fördjupas för varje dag som går, vilket märks tydligt också här i Skåne. Poliser som ska finnas lokalt kommenderas till annan verksamhet. Trafikpolisen är gravt underbemannad och kriminalpolisverksamheten går på sparlåga. Antalet outredda brott stiger.

– Förtroendet för polisväsendet måste återvinnas, både bland medborgarna och bland dem som jobbar inom polisen under dåliga villkor. Med en kommunal polis kan vi få till en rejäl förstärkning av polisen och en ökad lokal närvaro.

– Den kommunala polisen ska vara ett komplement till den nuvarande Polismyndigheten och fokusera på de vardagsbrott och ordningsstörningar som idag ofta bortprioriteras i den dagliga verksamheten, men som har en stor inverkan på människors vardag och trygghet.

– Det behövs både på landsbygden där man blivit av med poliser och i städerna där områden som Rosengård, Drottninghög och Gamlegården har klassats av polisen att tillhöra de 53 mest utsatta områdena i landet.

Läs hela förslaget i bilagorna (rapport och i punktform), där bland annat organisation, utbildning (ettårig) och styrning beskrivs.

Gustav Lundblad