Förslaget till livsmedelsstrategi för Skåne är nu presenterat. Vi liberaler anser, till skillnad från de rödgröna, att förslaget andas protektionism och går emot de marknadsliberala principer som tjänat vår ekonomi och vårt samhälle så väl.

Vi liberaler har flitigt deltagit i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin. Vi har diskuterat hur en strategi ska se ut för att ge företagen rätt förutsättningar att öka sin produktivitet, hur måltidskunskapen för alla skåningar ska öka och vad som krävs för att få den högsta matkvalitén till det bästa priset.
Vi har alla förfasats över thailändsk kyckling i skolorna, äpple som importerats över hela Europa när vi har frukt utanför fönstret eller att vi inte vet vad korven innehåller eller har producerats.
Vi är de första att tycka att varudeklarationer, upplysning och individens möjlighet att välja är central att det är upp till oss som individer eller kommuner att bestämma vad som är viktigast att stoppa i magen. För oss är den maten inte alltid från Skåne.
Till skillnad från regionala utvecklingsnämndens ordförande Thomas Hansson (MP) – (Kb 13/9) – blev vi därför mycket besvikna när vi nu ser resultatet av livsmedelsstrategin. Vi hade hoppats på tydliga ställningstagande för kvalitet och innovationer kring framtidens mat.Strategin utgår ifrån att den skånska maten ska värnas framför mat från andra regioner eller länder. Strategin innehåller bland annat skrivningar om att vi måste vara beredda att betala mer just för att produkten är skånsk. Det innebär att vi som konsumenter borde välja bort en produkt av bättre kvalité till ett lägre pris endast för att den inte är skånsk.

Gynnar det den skånska livsmedelsproduktionen i längden? Absolut inte. Incitamenten för de skånska företagen att producera bättre mat billigare försvinner.

Vi liberaler anser att livsmedelsföretagen, precis som alla andra företag, måste konkurrera på marknadsmässiga grunder och möta upp med produkter som konsumenter är beredda att betala för.

Offentligheten misslyckas med jämna mellanrum att ha vettiga upphandlingar där hänsyn ska tas till djurhållningsregler och besprutning. Men det finns många exempel som visar på att det går att upphandla kött från Revingehed, fisk från Lomma och bröd från den lokale bagaren.

Svaret på misslyckandet är inte att minska konkurrensen utan att vässa argumenten och sätta krav på upphandlingen; att väga kvalité och kostnad efter önskat recept.

Vill vi komma vidare i den frågan måste varje kommun och region titta på sina upphandlingsrutiner. Att i en livsmedelsstrategi inte främja marknadskrafterna ger i längden sämre kvalitet.

Om vi ska lyckas med att utveckla, förädla och förfina den skånska livsmedelsindustrin måste vi i liberal anda jämföras och mätas mot de bästa och vi skåningar måste välja i affären det som passar oss som individer bäst.

Liberalerna anser att förslaget till livsmedelsstrategi för Skåne andas protektionism.

Camilla Mårtensen (L) ordförande Liberalerna Kävlinge ledamot regionfullmäktige
Inger T Rosenkvist (L) ledamot regionfullmäktige och ersättare i regionala utvecklingsnämnden