VÅRDA SKÅNE. Hur ska övervikt och fetma hos barn minska? Det frågar regionfullmäktigeledamoten Anna Jähnke (M) i en interpellation som lämnas in till Region Skåne i dag.

Nära hälften av alla svenskar är överviktiga. Drygt 14 procent lider av fetma. Region Skånes satsning på överviktsmottagningar är ett steg i rätt riktning för att motsvarande siffror i Skåne ska bli lägre, och för att fler skåningar ska få hjälp att besparas det lidande fetma allt som oftast för med sig. Styret i Region Skåne, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, måste vara tydligare med att tidiga insatser ska prioriteras för barn och unga som lider av övervikt eller fetma.

– Det är viktigt med tidiga insatser för att få bukt med övervikt och fetma, och därför behöver fokus ligga på barn och ungdomar som lider av eller riskerar att närma sig övervikt eller fetma, säger Anna Jähnke (M), regionfullmäktigeledamot i Region Skåne.

Övervikt och fetma är ett utbrett problem även bland barn och unga. Om sjukvården blir systematiserad och fokuserad på att vårda dessa barn och unga sparas vi många års lidande för många skåningar.

De nya riktlinjerna för fetma som antogs av hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 beräknades minska antalet fetmaoperationer i Region Skåne med omkring 300 operationer per år. Kostnadsminskningen beräknades till 17 miljoner kronor och delar av dessa medel investerades i överviktsmottagningar. Till överviktsmottagningarna kan, utöver vuxna med BMI över 30, barn och ungdomar med svår fetma bli remitterade för vård i samverkan med specialister inom barnmedicin.

– Överviktsmottagningarna är naturligtvis en bra början. Men frågan om barns och ungas hälsa kräver offensiva insatser, och då inte minst uppföljning av de insatser som redan görs, säger Anna Jähnke.

Frågorna som Anna Jähnke ställer till hälso- och sjukvårdsnämndensordförande Anna-Lena Hogerud (S) är:

  • Vilken effekt har arbetet på överviktsmottagningarna hittills haft avseende övervikt och fetma bland barn och unga i Skåne?­
  • Avser du vidta ytterligare åtgärder för att arbeta preventivt mot övervikt och fetma bland barn och unga i Skåne?

Johan Folin