DEBATT. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en oerhört komplex lag med 244 paragrafer som reglerar all från inköp av livsmedel, sjukhussängar och plåster. Samtidigt är offentlig upphandling ett storekonomiskt område som omsätter mellan 550 och 600 miljarder kronor varje år och oerhört viktigt för företagande i hela landet. Men den offentliga upphandlingen är i likhet med andra delar av den administration som läggs på företagare ofta både stor och krånglig vilket hindrar många – framför allt små – företag från att delta.

I en region som Skåne är detta naturligtvis djupt bekymmersamt, 4 av 5 jobb skapas i små och medelstora företag och därför måste regelbördan och administrationen minskas, och i vissa fall tas bort helt. Centerpartiet i Region Skåne tycker att du som företagare ska få fokusera på att få ditt företag att växa.  Därför anser vi att principen ”en regel in – en regel ut” bör tillämpas eftersom många regler är både onödiga och tidskrävande. Stora administrationsberg kostar också mycket pengar, både för företagaren men också för samhället.

När det kommer till offentliga upphandlingar måste dessa göras betydligt mer tillgängliga och attraktiva för mindre företag. Därför drev också Centerpartiet i Region Skåne in i Region Skånes budget att fler mindre och delade upphandlingar ska användas. Vi vill även se fler innovationsupphandlingar samt se över hur vi bättre kan nyttja offentliga upphandlingar som inte behöver prövas enligt LOU – så kallad direktupphandlingar. På så vis skulle fler ges större möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. Tillsammans med färre krångliga regler skulle detta ge medborgaren mer för varje skattekrona, fler jobb i Skåne och extra livskraft till hela näringslivet.

Birte Sandberg (C) gruppledare Region Skåne