VÄRNA SKÅNE. Ompröva alla planerade vägbyggen efter klimatkriterier, det uppdraget har regeringen gett Trafikverket. Därmed hotas flera redan tidsbestämda projekt i Skåne, bland andra motorväg mellan Fjälkinge och Gualöv på E22 och mellan Svedala och Börringe på E65.

Skånes järnvägar och vägar är hårt belastade. Här E6 utanför Ängelholm. CC BY-NC-ND 2.0)

Skånes järnvägar och vägar är hårt belastade. Här E6 utanför Ängelholm. CC BY-NC-ND 2.0)

– Det är ett slag mot hela Skåne, säger Carl Johan Sonesson (M), främste företrädare för oppositionen i Region Skåne. Men framför allt mot östra Skåne. De vill slå mot bilismen, vilket drabbar alla som vill bo utanför storstäderna. Samtidigt som teknikutvecklingen varje dag minskar utsläppen. Regeringens inställning får säkert effekter även för den nya fleråriga infrastrukturpropositionen i höst. Välbehövliga vägprojekt kan utebli, som fler filer på E6 och E22 mellan Lund och Malmö. – Vi kan inte stillatigande acceptera beskedet. Bortsett från att människors pendling och vardagsliv drabbas så kommer trafiksäkerheten att bli sämre, fler riskerar att dö och skadas, fortsätter Carl Johan Sonesson (M). Talet om att satsa på underhåll istället för nybyggnad klingar falskt med tanke på att regeringen i årets budget sparade 500 miljoner på vägunderhåll – vill de att vägarna ska drabbas av samma problem som järnvägen? E6 är pulsådern för västra Skåne, E22 kopplar samman Malmö/Lund med nordöstra Skåne och Blekinge, E65 är tillsammans med väg 11 viktig för sydöstra Skåne – där går också vägtransporterna till hamnen i Ystad, som hela tiden slår nya rekord i Polentrafiken. – Jag hoppas få med mig de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne mot denna Skånefientliga politik, säger Carl Johan Sonesson (M). De måste ta mer hänsyn till Skånes invånare än till direktiv från sina partikanslier i Stockholm.

Peter J Olsson