Maria Malmer Stenergard 620

KRÖNIKA. I tisdags var det riksdagens högtidliga öppnande. En central del i det var naturligtvis regeringsförklaringen, som upptog lång tid men stod för en mycket liten del av innehållet.
Sverige står inför stora utmaningar. Vi har i dag 130 bostadsområden där färre än hälften av invånarna i arbetsför ålder går till jobbet. Fram till år 2020 beräknas kostnaderna i sjukförsäkringen dubbleras jämfört med år 2014. Trots att vi inte blivit dubbelt så sjuka. Nästa år beräknas regeringen låna 85 miljoner kronor om dagen, trots att vi har högkonjunktur. Till år 2020 spår regeringen att en miljon människor riskerar att leva i utanförskap, om inte viktiga reformer genomförs.
Just de viktiga reformerna borde stå i centrum för regeringsförklaringen. Men de uteblev och statsministern tycks vara förvånansvärt nöjd. Däremot återfanns ”satsningar” som framstår som mindre centrala i en tid av stora utmaningar, såsom ”arkitekturpolicy” (det är väl knappast det som behövs för att bostadsbyggandet ska komma igång) och ”jämställdhetsintegrerad budget”.
Den 20 september presenteras denna jämställdhetsintegrerade budget. Finansministern har redan meddelat att den kommer att slå mot hushållen. 40 000 fler ska betala statlig inkomstskatt. Trots att regeringen gick till val på att inte höja skatten för vanliga löntagare, blir det just de som drabbas. 37 procent av barnmorskorna och 43 procent av poliserna får högre inkomstskatt. Det är en straffskatt på utbildning, som redan i dag lönar sig alltför lite i Sverige. Det är allvarligt när svensk ekonomi och svensk välfärd behöver fler arbetade timmar. Regeringens reformer gör Sverige mindre attraktivt för strävsamma människor. Det har vi inte råd med.
Finansministern verkar också ha lite svårt att stå för sitt förslag, som är ett resultat av förhandlingarna med Vänsterpartiet. Magdalena Andersson sade till DN: ”Det är inte så att skatten höjs. Man kan lika gärna se det som att skatten inte sänks. Det blir fler löntagare som ska betala statlig inkomstskatt än annars. Det bygger dock på att ens lön höjs.” Men en skattehöjning är en skattehöjning, hur man än väljer att försöka dribbla bort den.
För oss skattebetalare fanns dock en ljuspunkt i Stefan Löfvens tal, nämligen utnämnandet av den nya gymnasie- och kunskapslyftsministern, Anna Ekström. Hon har en gedigen bakgrund från bland annat Skolverket och Saco. Hon tycks också ha en god insyn i hur hårt marginalskatterna slår. Som Saco-ordförande sade hon: ”Väldigt många av våra medlemmar får betala statlig inkomstskatt och många får betala värnskatten. Det gör att det blir lite mindre lönsamt att utbilda sig och ta på sig ett svårare arbete eller byta arbete. Eller att bli chef och göra saker som kan vara lite tuffare och som ska belönas med högre lön. Allt det blir mindre intressant för löneökningen blir mindre värd.”
Låt oss hoppas att hon tar med sig den synen in i regeringsarbetet.

Maria Malmer Stenergard
skattepolitisk talesperson (M)
riksdagsledamot, Åhus