sofia nilsson

KRÖNIKA. I förra veckan fick jag ett samtal från en av våra poliser i nordöstra Skåne. Ett samtal som oroade mig djupt och som bekräftar bilden av att poliskåren går på knäna just nu.

Situationen inom polisen börjar bli allt mer ohållbar. Polisförbundet varnar för massavhopp och fram till juni i år var det 60 procent fler poliser som sagt upp sig jämfört med 2015. Vi behöver således inte bara nya poliser, vi måste se till att behålla de vi har. I ett rättssamhälle kan vi inte acceptera att vi har en poliskår som inte fungerar, som är underbemannad och där våra poliser säger upp sig på grund av orimlig arbetsbelastning.

Regeringen har trots det inte presenterat hur mycket pengar de är beredda att satsa på yrket, på utbilningen och på vår poliskår.

Hur många poliser ska behöva sluta och hur många polisstationer runt om i landet ska stå tomma innan Rosenbad med statsminister Stefan Löfven (S) i spetsen ska vakna och ta problemen på allvar?

Efter Polisens stora omorganisation under förra året beslutade regeringen att man ska arbeta med områdespoliser och kommunpolis. Detta är en tanke som jag som centerpartist stödjer till fullo. Men att besluta något är en sak, att sedan se till att tillskjuta resurser i form av poliser så att det kan genomföras är en helt annan. Hur ska denna vision kunna uppnås om man inte samtidigt satsar på att utbilda och få ut fler poliser i arbete? Hur ska polisen kunna arbeta nära medborgaren på lokal nivå när det inte ens finns någon polis i området?

Det trygghetsskapande arbete som vi i Östra Göinge startade upp i våras och som vi vill vidareutveckla tillsammans med vår kommunpolis försvåras avsevärt genom den stora resursbrist som just nu råder. En situation som tyvärr inte är unik för vår kommun. Den utveckling som vi ser med att ”enklare brott” som inbrott, stöld och skadegörelse nedprioriteras måste få ett slut. Vi måste se till att våra poliser i nordöstra Skåne får fler kollegor!

Det som även oroar mig i detta är att det ”dolda” polisiära arbetet nedprioriteras. Narkotikaspaning, poliser som arbetar mot ungdomsbrottslighet och gängbildning eller häleriverksamhet kan inte längre utföra sitt arbete på grund av resursbrist. Den uppenbara risken med att nedprioritera det dolda polisiära arbetet är att tyngre kriminalitet kan få ett starkare fäste runt om i landet.

Som centerpartist vill jag att folk ska veta vem ”deras” polis är, vilka poliser som arbetar i det område där man bor. Med kontinuitet och erfarna poliser som stannar länge på samma tjänst är det lättare att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån det som behövs lokalt. Det är viktigt för människors känsla av trygghet att polisen känns närvarande i alla delar av landet och inte bara i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Centerpartiet la redan i sin vårbudget 2,4 miljarder extra till polisen. Satsningen skulle bland annat innebära 2 000 fler poliser och förstärkt utredningsverksamhet. Vi vill lägga mer resurser på utredningstjänster så att vardagsbrott, som inbrott, stöld och skadegörelse också kan prioriteras, men vi vill också visa på att det behövs ett tydligt politiskt ledarskap när det kommer till dessa viktiga trygghetsfrågor.

Löfven måste sluta att avfärda situationen med en axelryckning och istället ta på sig ledartröjan och börja agera.

Sofia Nilsson (C)
Östra Göinge