VÅRDA SKÅNE. Få kan ha missat det svåra ekonomiska läge som skånsk hälso- och sjukvård befinner sig i. Sjukvårdnämnd Kryh, med ansvar för den offentliga vården i östra Skåne, är inget undantag. Enligt den senaste ekonomiprognosen tros underskotten för 2016 landa på 204 miljoner kronor, en prognosförsämring med 10 miljoner mot hur det såg ut efter april. Kanske kan följande tre siffror kasta ett visst ljus över allvaret i situationen.

21
Antalet månader som har passerat sedan sjukvårdsnämnd Kryh inrättades under rödgrönt styre.

6
Antalet beslut som styret (i alla fall delvis) har tagit initiativ till och beslutat om för att minska underskottet.

 0,5
Antalet miljoner kronor som underskottet har minskat med (brutto) till följd av dessa beslut.

Mattias Svensson