DEBATT. Den skånska sommaren har kantats av trafikkaos. Måttet är snart rågat för de flesta resenärer som är beroende av en välfungerade kollektivtrafik för att få sin vardag att gå ihop. Vad gör de styrande socialdemokraterna och miljöpartisterna åt saken? Vad är deras plan för att hantera trafikkaoset?

Förseningar, inställda tåg och otrygga passagerarevakueringar från tåg som försätts ur trafik har snarare blivit regel än undantag i Skåne.

Senast i måndags drabbades västra Skåne av totalt tågkaos med inställda tåg hela dagen. I sommar har Skånetrafiken mottagit tre gånger så många förseningsanmälningar som tidigare.

Rådande situation är en skam mot alla de skåningar som är beroende av en välfungerande kollektivtrafik för att ta sig till jobbet, lämna barnen på förskola eller ta sig till sina nära och kära. Deras förtroende för Skånetrafiken håller på att smulas sönder.

Den största delen av trafikincidenterna kan härledas till en undermålig standard i den skånska järnvägen som gör den skånska trafiken otroligt skör mot störningar. Stambanan mellan Malmö och Hässleholm är exempelvis Sveriges näst mest belastade järnvägssträcka. På flera håll i Skåne finns ännu bara enkelspår där risken för förseningar blir extra stor, som i Maria norr om Helsingborg, mellan Hässleholm och Kristianstad eller Österlenbanan.

Det eftersatta underhållet och utbyggnaden av det befintliga järnvägsnätet i Skåne är ett akut problem som kräver nationella resurser snarast. Annars riskerar Skånetrafiken att behöva lägga ner vissa tåglinjer, då de inte längre kan erbjuda en säker trafik. Pendlares restider skulle då förlängas och stora delar av Skåne skulle kraftigt isoleras från arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har snart suttit vid makten i två år, både i Region Skåne och i regeringen. Hittills har inget hänt för att förbättra det skånska järnvägsnätet.

Istället är regeringen intresserade av att lägga minst 240 miljarder på en höghastighetsjärnväg som troligen bara skulle gynna ett fåtal affärsresenärer mellan Stockholm och Malmö/Göteborg. De pengarna vill vi Liberaler hellre lägga på att få en robust järnväg man kan lita på och att bygga ut den regionala trafiken.

Vi Liberaler kräver ett svar av Socialdemokraterna och Miljöpartiet hur de tänker hantera kaoset i den skånska tågtrafiken och gärna snarast innan också den sista skåningen tappar förtroendet för den kollektiva resan.

Cristina Glad (L)
Oppositionsledare i kollektivtrafiknämnden Region Skåne

Publicerad i Kvällsposten den 7/9 2016