DEBATT. Var du bor i Skåne ska inte avgöra hur länge du får vänta på ambulansen när du är i behov av den. Ambulanssjukvård är en viktig del i den akuta sjukvårdskedjan och ska finnas där när du som patient är som störst behov av snabb och akut hjälp. En fråga som kan handla om skillnaden mellan liv och död.

För oss är det självklart att ambulanssjukvården är en viktig och naturlig del av den närodlade vården vi från Centerpartiet vill se i hela Skåne. Det är då också viktigt att insatstiderna är liknande i hela vår region. Statistiken för första kvartalet 2016 visar att de fem kommuner där ambulansen är sämst på att vara på plats inom 20 minuter vid akuta larm är Örkelljunga, Båstad, Osby, Hörby och Bromölla.

I samma statistik kan man konstatera att också 96,90 % av de så kallade prio 1-uppdragen, de med akuta livshotande symtom som kräver snabb behandling, är på plats hos patienten inom 35 minuter från att samtalet inkommer till SOS Alarm. Målsättningen är satt till att 99 %. Däremot finns det om man tittar på respektive kommun stora skillnader, Örkelljunga har 89,60 % medan Ängelholm har 98,50 %. Ingen av de skånska kommunerna når upp till målsättningen under årets första kvartal.

Ännu sämre är resultatet om man tittar på den andra målsättningen kring att 90 % av prio 1-uppdragen ska nå patienten inom 20 minuter. Här är resultatet för hela Skåne 80,80 %. Här är skillnaderna mellan kommunerna ännu större med Örkelljunga på 41,7 % följt av Båstad på 55,00 %. Den som har bäst resultat är i sin tur Malmö med 90,40 % och som tillsammans med Ängelholm är de enda skånska kommunerna som klarar det politiska målet.

Det är inte ett acceptabelt resultat för oss i Centerpartiet. Hela Skåne ska ha nära till en tillgänglig ambulanssjukvård som finns där när du som patient behöver det som mest. Skillnaderna i insatstiderna ovan är det som kan vara skillnaden mellan liv och död. Då ska inte ditt val av bostadsort påverka det, utan som patient ska du kunna förvänta dig att ha tillgång till en närodlad vård – där ambulanssjukvården är en naturlig och viktig del.

 

Lars-Göran Wiberg (C)
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden samt sjukvårdsnämnd Kryh

Annette Linander (C)
Andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sund

Niels Paarup-Petersen (C)
Ledamot i sjukvårdsnämnd Sus

Stina Larsson (C)
Ersättare i sjukvårdsnämnd Sus