SKÅNEFORUM. E6 längs hela Skånes västkust, från Trelleborg via Malmö, Landskrona, Helsingborg, Ängelholm och upp till Båstad är överbelastad. Lastbilar tar stor plats. Olyckor inträffar i stort sett dagligen.

Trängseln på E6 dödar och skadar människor, men hämmar också Skånes utveckling. Många tvekar att använda bil i västra Skåne under rusningstimmarna, vilka blir allt längre. Resor och transporter trängs okontrollerat till andra vägar. En del pendling till tåg, vilket är bra – men också spåren är i dag överbelastade. Lastbilar söker snedvägar som inte är tänkta för sådan belastning.

Det behövs en kombination av snabba och långsiktiga insatser.

Pontus Lindberg (M).

Pontus Lindberg (M).

  • Kapaciteten måste upp. Tre filer på E6 är en relativt billig investering. Tre filer finns redan på en sträcka vid Glumslöv och kan med fördel utsträckas. Men bara att skapa fler och bättre avfarter får positiva effekter och leder till färre stockningar.
  • Samtidigt kan vi få bättre trafikstyrning. Det kan vara så enkelt som utökade omkörningsförbud för lastbilar, men också mer avancerade informationsskyltar som ger anvisning om snabbaste väg. Flexibel hastighet eller till och med körfältsutnyttjande är en annan.
  • Alternativ till bilpendling stärks. Kanske nya tåg med fler platser. Kanske motorvägsbussar på sträckor av E6, med andra hållplatser än tågen, som det finns mellan Malmö och Lund. Attraktiva pendlarparkeringar med smidig skytteltrafik.
  • Transporterna med lastbil går ofta till delar av Skåne där E6 inte är det bästa valet. Om vägarna 13 och 108 rustades upp kunde de ta en del av vägtransporterna, inte minst till hamnarna i Trelleborg och Ystad.

Utvecklingen har stadigt gått mot fler och längre resor och mer transporter. Bilen och lastbilen kommer under lång tid inte bara att vara stommen i transportsystemet utan trafiken kommer dessutom att öka. Trängsel och utsläpp är negativa delar av detta, men trängseln kan som synes hanteras, och utvecklingen mot utsläppssnåla fordon går med motorvägsfart.

De fler och längre resorna på väg är tillsammans med de resor och transporter som går på järnväg är i grunden bra: Mobiliteten ger oss större möjlighet att ta nya arbeten, att söka oss till kultur och rekreation, eller till vänner.

Men då måste den politiska uppgiften att se till att resorna kan ske säkert och smidigt fullgöras. Ideologiska låsningar mot privatbilism för oss inte framåt.

 

Pontus Lindberg, regionråd (M) och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne

Hans Wallmark, riksdagsledamot (M), Ängelholm