VÅRDA SKÅNE. I samband med kalabaliken med det otjänliga dricksvattnet i nordvästra Skåne i förra veckan kopplade Helsingborgs lasarett in vatten från en egen brunn.

När vattnet från den egna brunnen använts i mer än ett halvt dygn reagerade kommunen: Färska provresultat om bakterie- och kemisk status på vattnet i den egna brunnen saknades. Kvaliteten på vattnet var inte säkerställd. Vattnet var dessutom missfärgat. I efterhand kom det fram att vattnet inte var tillräckligt rent för sjukhuslabbet, som inte kunde analysera prover.

– Nu kom lyckligtvis ingen till skada, men händelsen visar hur bräcklig vårt samhälles infrastruktur kan vara i krislägen, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

– På våra sjukhus vårdas samhällets sköraste och det är också de som är mest känsliga för till exempel bakterier i vatten. Tillgången till rent vatten vid våra sjukhus måste vara säkerställd i en krissituation. Tänk om vi till exempel drabbas av en terrorattack i Skåne. Då måste Region Skånes verksamheter fungera, säger Birgitta Södertun.

Med anledning av händelsen har Kristdemokraterna lämnat in en interpellation till nästa sammanträde i regionfullmäktige, riktad till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S).

– Jag kommer att fråga henne om hon anser att säkerheten kring vattenförsörjningen vid lasarettet är tillräcklig, samt vad det rödgröna styret har för planer när det gäller att förbättra säkerheten vid Skånes sjukhus, säger Södertun.

Helsingborgs Dagblad skriver idag om interpellationen: ”Klart vi måste ha kontinuerliga rutiner för kontroll av vattnets kvalitet”.

Gustav Lundblad