VÅRDA SKÅNE. Regeringens utredare Ilmar Reepalu (S) ska enligt SVT (30/8) lägga fram ett förslag om begränsning av vinstuttag ur bolag som sysslar med skola, vård och omsorg. Enligt uppgift ska taket sättas till 8 procent av det investerade kapitalet i förhållande till inflationen.

– Om förslaget att begränsa vinster blir som SVT erfar är det den viktigaste frågan på årtionden att stoppa, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. En lagstiftning som inskränker företagens möjlighet till vinstuttag kommer att leda till att fler företag satsar sitt kapital utomlands. Det kommer i sin tur innebära mindre mångfald och valfrihet för skolungdomar och patienter.

– Lagstiftning som leder till monopol är helt fel väg. Vården behöver tvärtom mer av konkurrens för att väntetiderna ska kunna bli kortare och personalen reellt ska kunna påverka sin lön och arbetsmiljö genom att ha fler arbetsgivare att välja mellan, säger Carl Johan Sonesson.

För Skånes del är det allvarligt inte minst utifrån att väntetiderna i vården redan är långa. Statistiken visar att det är just på de områden som det finns vårdval med många olika vårdföretag – små som stora – som väntetiderna är som kortast.

I Malmö där bostadssegregationen är extremt stor är tillgången till friskolor den enda möjligheten för många familjer att låta sina barn välja en annan skola än de som finns där de bor. Denna valmöjlighet riskeras nu.

– Sverige möter nu socialismens rätta ansikte, nämligen den att begränsa, inskränka och reglera i den fria företagsamheten, avslutar Carl Johan Sonesson.