VÄRNA SKÅNE. Personalnämnden i Region Skåne har i dag uttryckt en önskan om att bisysslor ska redovisas i förvaltningarnas verksamhetsberättelser och finnas med i årsredovisningen.

– Ett ökat fokus på mängden bisysslor är välkommet, kommenterar Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden. Ännu bättre än att bara redovisa fakta vore dock att föreslå en skarp åtgärd. Vi vet att sjukskrivningstalen stiger, samtidigt är det många som verkar vilja arbeta extra.

Av den revisionsrapport som ligger till grund för ärendet framgår att 481 av Region Skånes läkare under 2015 beviljades tillstånd att utföra en bisyssla som har koppling till regionens egen verksamhet. 71 läkare fick tillstånd att utföra en bisyssla utan någon sådan koppling. Endast 49 läkare har fått nej. Sammanlagt var det 1179 anställda i Region Skåne som under förra året hade en bisyssla.

– Anställda i Region Skåne ska stimuleras att på sin arbetstid arbeta för regionen till 100 procent, och ges möjlighet till nödvändig återhämtning. Det finns en möjlig koppling mellan de jouravtal som ger ersättning i tid i stället för pengar och det ökande antalet sjukdagar. Den stora mängden bisysslor indikerar i varje fall att det i dessa fall inte är mer ledighet som efterlyses utan mer ersättning i pengar. Detta bör Region Skåne titta närmare på, avslutar Caroline Wessel.

Jonas Duveborn