DEBATT. Efter ett initiativ från Alliansen kommer förseningarna i Skånes kollektivtrafik att utredas. Alliansens förslag röstades igenom på dagens sammanträde med kollektivtrafiknämnden.

– Skånes resenärer har haft en fruktansvärt ansträngd sommar, med otaliga förseningar och inställda resor. Region Skåne måste rannsaka sig själva för att på allvar komma på bukt med trafikproblemen. Det börjar med denna utredning, säger Cristina Glad (L) oppositionsledare i kollektivtrafiknämnden.

Den gångna sommaren kantades av trafikförseelser som drabbade de skånska resenärerna mycket negativt, allt från inställda tåg i samband med stora musikevenemang, till kraftiga förseningar i midsommartrafiken. Problemen kan ses som en fortsatt trend från förra sommaren då i snitt var sjätte tåg var försenat.

Samtidigt har ersättningskraven tredubblats, mycket på grund av det stora antalet förseningar men också på grund av den nya ersättningslagen som innebär att resenärer har rätt till ersättning vid 20 minuters försening istället förrän efter 30 minuter som tidigare, vilket sätter press på Skånetrafiken och Region Skånes ekonomi.

Alliansen förväntar sig att den nu beställda utredningen bringar klarhet i vilka direkta åtgärder som är Region Skånes ansvar och vilka åtgärder Region Skåne behöver kräva statliga insatser för.

Cristina Glad (L) 
Christer Akej (M)
Lars Hansson (C)
Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD)