”Missbrukare ska hjälpas ur sitt beroende, inte uppmuntras att fortsätta”

”Missbrukare ska hjälpas ur sitt beroende, inte uppmuntras att fortsätta”

DEBATT. Skåne och Sverige är i starkt behov av en reformerad narkotikapolitik med ett tydligt fokus på vård och skademinimering för dem som använder narkotika. Men att Region Skåne, som Danmark, skulle tillhandahålla så kallade fixrum där personer kan ta sina droger, är fel väg att gå. Missbrukare ska hjälpas ur sitt beroende, inte uppmuntras att fortsätta.

Sverige har valt ett politiskt system där den som faller fångas upp av ett skyddsnät, oavsett om det gäller personer som insjuknar eller blir av med jobbet. Genom den gemensamt finansierade välfärden ställer vi upp för varandra. Grundtanken är att alla ska ha lika stor möjlighet att leva ett lyckligt och friskt liv.

Tyvärr har Sverige inte hittat ett tillräckligt bra skyddsnät för narkotikamissbrukare. Istället för att vårda och ge en skjuts bort från ett liv med droger till ett gott liv, bidrar dagens skyddsnät till ökat utanförskap. En orsak är att missbrukare betraktas som brottslingar.

Sveriges misslyckade narkotikapolitik har fått omfattande konsekvenser för landets missbrukare.Dödligheten bland narkomaner är fem gånger högre i Sverige än genomsnittet i EU. Föreställningen, som fortfarande driver svensk narkotikapolitik, att förbud mot bruk och straff leder till ett narkotikafritt samhälle måste förändras i grunden.

Grön ungdom syds språkrör Julius Eberhard och Mikael Johansson, ordförande för Skånes brukarförening, föreslår att Region Skåne ska inrätta så kallade fixrum där personer kan bruka narkotika (Sydsvenskan Aktuella frågor 24/8).

Men vården ska inte aktivt hjälpa narkomaner till ett fortsatt missbruk. Sker det är steget inte långt till att de också tillhandahåller narkotika.

Skåne och Sverige behöver en mer socialliberal syn på narkotika och de som missbrukar. Istället för att betrakta missbrukare som brottslingar som ska straffas för sina kriminella handlingar bör fokus ligga på att hjälpa dem ur deras beroende och på smitt- och skademinimering.

Vi Liberaler i Region Skåne har varit ledande i vad som är början på en konkret reformering av skånsk narkotikapolitik. Liberalernas förslag att inrätta sprutbytesprogram i samtliga delar av Skåne röstades igenom i regionfullmäktige i september förra året.

I våras sade en majoritet även ja till Liberalernas och övriga Allianspartiers förslag att Region Skåne ska erbjuda naloxon till missbrukare, exempelvis som nässpray som fungerar som hjärtstartare för missbrukare och alltid kan finnas i missbrukarnas fickor för att rädda liv vid överdoser.

Det går inte att tänka bort att det finns människor som far mycket illa i det svenska samhället, människor som inte har en omgivning som stöttar dem.

Den svenska välfärdsstatens skyddsnät måste anpassas till olika personers behov och livssituation, så även narkotikamissbrukares.

Vi Liberaler välkomnar en debatt om reformeringen av svensk narkotikapolitik, som är i starkt behov av liberalisering och modernisering. Det är viktigt att fokus ligger på att hjälpa missbrukare bort från beroende, stigmatisering och lidande.

Gilbert Tribo (L) gruppledare

(Publicerad i Sydsvenskan och HD 28/8 2016)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Webbtidningen Allians för Skåne drivs av M, L, C och KD tillsammans. Vi har högt i tak och uppmuntrar olika perspektiv och åsikter. Åsikter som framförs delas inte nödvändigtvis av varje alliansparti eller ens av majoriteten i respektive parti.

Moderaterna

Liberalerna

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Våra läsare

  • 166 266 besök

Alliansstyrt Skåne

Mandatperioden 2019-20221 januari 2019
854 dagar sedan.