VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter årets första sju månader är nu klar. Resultatet så långt är 133 miljoner kronor sämre än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet budgeterade med, trots att de i sin budget har halverat överskottsmålet i förhållande till vad som anses vara god ekonomisk hushållning. Att resultatet inte är ännu sämre beror på ett tillskott i den centrala finansieringen i juli, inte bättre verksamhet. Efter juni var resultatet 398 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Prognosen för helårsresultatet visar mot ett minus på 238 miljoner kronor, vilket är 590 miljoner kronor sämre än budget. S och MP har budgeterat med ett plusresultat på 352 miljoner kronor.skatteu

Nettokostnadsutvecklingen fortsätter uppåt. Den ligger på 6,6 procent, det vill säga mer än dubbelt så mycket i förhållande till vad som är hållbart. Kostnaderna för hyrpersonal ligger för varje månad hittills i år över föregående år, då de i sin tur ökade exceptionellt mycket.

Trots fler anställda minskar skåningarnas tillgång till vård. Det tillgänglighetspaket som S och MP har satt sitt hopp till har inte fått det genomslag de trodde.

Samtidigt ökar skattekraften i Skåne och är väsentligt högre än tidigare. Skatteunderlaget har i år ökat med 4,88 procent i Skåne jämfört med taxeringsutfallet 2015, vilket är fjärde mest i landet. Ökningen av skatteunderlaget i hela riket ligger på 4,63 procent.

Jonas Duveborn