DEBATT. Det rödgröna styret i Region Skåne vill höja skatten. Det är ingen nyhet. Det vill de jämt. Nu senast var det regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) som i Sydsvenskan (23/8) talade om att höja regionskatten med 10 till 30 öre. Miljöpartiet vill höja med 50 öre. Samtidigt står de bägge fast vid att alla ambulanser i Skåne ska åter i egen regi – utan att det ger något extra till skåningarna. I dag drivs ett av fyra distrikt av regionen.

Sjukvården i Sverige är offentligt finansierad och utförs både i förvaltningsform i regionerna/landstingen och av privata företag. Blandningen är positiv för såväl patienter som personal. Många vittnar om ett bättre bemötande. Vårdköerna har kortats. Och framväxten av nya arbetssätt har stimulerats. Samtidigt har personalen fått fler arbetsgivare att välja mellan, vilket har satt fokus på behovet av ökad attraktionskraft.

Detta gäller i allra högsta grad även ambulanssjukvården. Region Skåne har sedan regionen bildades – under skiftande politiska styren – låtit företag i välfärden sköta de akuta sjuktransporterna. Det har i stort sett fungerat bra, även om det finns saker som hade kunnat göras ännu bättre.

Tumultet efter att Sirius Humanum gick i konkurs 2012 borde ha kunnat undvikas.

Under sommaren har det uppmärksammats att Falck, som ansvarar för ambulanserna i två av Skånes fyra ambulansdistrikt, inte har klarat av att bemanna sina ambulanser så mycket som de har lovat. Det är allvarligt och ett avtalsbrott, även om underlåtenheten i tid räknat bara motsvarar en promille av de ambulanstimmar som har levererats. Patientsäkerheten har av allt att döma inte varit hotad. Region Skåne kommer självklart ändå att begära ett vitesbelopp i miljonstorlek för avtalsbrottet. Det ska noteras att för de uteblivna timmar som Region Skånes egen ambulansverksamhet i distriktet i nordväst inte har levererat finns ingen möjlighet att begära motsvarande vite.

Helt klart måste ännu mer göras i arbetet med att prioritera insatser och dirigera fordon. Sedan 2012 har andelen utlarmningar av högsta prioritet ökat med mer än 30 procent. Samtidigt har inte den totala mängden ärenden blivit fler. Det är av högsta vikt att den mobila vården styrs så att patienterna, oavsett prioritetsnivå, får rätt insats.

Så snart Socialdemokraterna tog över makten i Region Skåne 2014 beslöt de tillsammans med Miljöpartiet, som har varit med och styrt regionen sedan 2002, att all ambulansverksamhet skulle återtas i egen regi. Beslutet grundar sig på ett vallöfte och togs utan något som helst underlag. Driftsformen är, som så ofta i debatten om vinster i välfärden, viktigare för de rödgröna än kvaliteteten.

I mars i år sa regionfullmäktige ja till en motion från Kristdemokraterna om att ambulanssjukvården ska utredas förutsättningslöst innan beslut tas. Den utredningen har nu presenterats, och ska behandlas på hälso- och sjukvårdsnämnden i dag (26/8).

Styret står fast vid sitt tidigare beslut, trots att det blir dyrt för Region Skåne. En jämförelse kan göras med Västra Götalandsregionen, som återtog all ambulansverksamhet 2010. Det ledde till en ökad kostnad på 240 miljoner kronor om året, utan att det gav mer ambulansvård för pengarna. Region Skåne lär hamna åtminstone i samma härad. Utöver faktorer som dyrare inköp av fordon och ökade kostnader för administration handlar det huvudsakligen om ökade personalkostnader.

Region Skånes ekonomi är i dag ytterst ansträngd. Varje utgift måste prövas mot vad man får för pengarna.

Om de rödgröna väljer att höja skatten för att kunna överta all ambulansdrift utan att skåningarna får mer vård för pengarna är det ekonomiskt huvudlöst och uppenbarligen enbart av ideologiska skäl. Om de inte får igenom den skattehöjning de pratar om men, som vanligt, väljer att fortsätta driva Region Skåne på en budget de vid varje beslutstillfälle har sagt sig bedöma som realistisk, är det minst lika märkligt.

Falck beräknar i en egen utredning att det skulle kosta Region Skåne 450 miljoner kronor om året att utföra samma ambulanssjukvård som i dag fast i egen regi. Detta motsvarar mellan 200 och 400 vårdplatser på årsbasis eller kostnaden för att hålla igång tre ambulanshelikoptrar (45 mkr/styck), 10 dygnetruntambulanser (10 mkr/styck) och 60 dagambulanser (3,5 mkr/styck).

Även om kostnaden, mer realistiskt, skulle ligga på hälften så är en sådan massiv upprustning inget vi förordar. Vi bara konstaterar att de rödgröna antingen vill höja skatten eller är beredda att offra motsvarande belopp för att kunna lägga mer pengar på ingenting – och uppmanar dem att tänka om.

Med en mångfald av utförare är sannolikheten större för att skåningarna ska få bästa möjliga vård.

Carl Johan Sonesson (M), regionråd
Gilbert Tribo (L), gruppledare
Birte Sandberg (C), gruppledare
Birgitta Södertun (KD), gruppledare
Allians för Skåne