DEBATT. Under ”Min Mening” i HD den 8 augusti skriver Göran Jönsson att det är meningslöst att utnyttja sin yttrandefrihet, vidare att han bett att få träffa politiskt ansvariga i regeringskansliet i ett antal samhällsfrågor, men inte ens fått ett svar. Han hävdar att det i Sverige inte finns något system för dialog eller kanaler för att medborgarna ska kunna träffa politiskt ansvariga. Jag kan delvis förstå vad Göran Jönssons frustration, men samtidigt vill jag hävda att vi i Sverige har en demokrati och ett medborgarinflytande som är väldigt stort. Trots att det givetvis kan utvecklas och bli mycket bättre.

Låt mig därför ge ett par exempel på ”gräsrotsnivå” gällande några förändringar i mitt politikområde: kollektivtrafiken för bussar, som på ett alldeles utmärkt sätt visar att medborgarnas vilja inte alltid stämmer överens med vad politiker och tjänstemän fattar för beslut. Förändringar som jag vet berört och engagerat många medborgare i Skåne. I Vejby utanför Ängelholm var invånarna upprörda över en för snäv busstidtabell gjorde att dom inte vågade ta bussen till den nya tågstationen i Baråkra. Det innebar att dom ofta missade tågen. Röddingeborna är upprörda över att deras buss ska dras in helt och hållet och i Helsingborg stadstrafik är man upprörd över en förändring i busslinje 4, som medför att bussen inte längre passerar igenom Rosengårdens köpcentra med vårdcentral, affärer, frisör m.m. Små förändringar som kan förändra innevånarnas livskvalité betydligt.

Att lyssna av medborgarnas åsikter och önskemål är, enligt min mening, en av de viktigaste uppgifterna för oss politiker. Att det sedan kanske inte alltid går att uppfylla önskan på grund av kostnadsskäl eller liknande, det tror jag att de flesta har förståelse för. Men dialogen mellan oss beslutfattare och medborgarna är oerhört viktig. När det gäller kollektivtrafiken är det dessutom av största vikt att dialogen mellan berörda kommuner och Skånetrafiken fungerar på ett bra sätt. Annars är det väldigt lätt att man hamnar i situationer som ovan. I Region Skåne finns ett politiskt organ, Demokratiberedningen. Den ska utveckla metoder för medborgardialog, som i sin tur ska bidra till att öka medborgarinflytandet i Region Skåne. Ett lovvärt initiativ, men tyvärr har beredningen under nuvarande mandatperiod inte levererat särdeles mycket.

Ibland får jag frågan, ”vem lyssnar egentligen på vilka önskemål vi bussresenärer har”? Mitt självklara svar är: vi som år folkvalda politiker och tjänstemännen på Skånetrafiken. Låt oss alla jobba på att dialogen mellan medborgarna och beslutsfattarna, utvecklas till något riktigt bra framöver och att man på så sätt i så stor utsträckning som möjligt, undviker onödiga konflikter som ovan. Ibland är det dessutom inte fel, att styra med ett visst sunt förnuft. Alla medborgare, ung som gammal, boende i stad eller på landsbygd, är berättigad till en viss service.

 Lars Hansson (C)

Regionfullmäktigeledamot samt ledamot kollektivtrafiknämnden, Region Skåne