VÅRDA SKÅNE. Idag (23/8) lämnar Kristdemokraterna i Region Skåne in en motion till regionfullmäktige med rubriken “Digitalisering av SIP”.

SIP står för samordnad individuell plan och är ett planeringsverktyg som upprättas för patienter som är i behov av vård från både den kommunala och regionala sjukvården. SIP tydliggör vem och vilka som har ansvar för vilken del av patientens vård och ska innebära trygghet för den enskilde och anhöriga.

Antalet genomförda SIP i Region Skåne ökar från år till år och kommer att fortsätta göra det. SIP är en viktig komponent i det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes kommuner som ska tillgodose att Skånes mest sjuka ska få en bättre vård.

– För att kunna ge de sköraste den mest värdiga vården är det viktigt att SIP kan användas full ut, med digitala hjälpmedel. Planen ska vara tillgänglig och ständigt finnas med läkare och sjuksköterskor där vården ges, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna.

Gustav Lundblad