Läkarförbundet Heidi Stensmyren Turning Torso Carl Johan Sonesson Gilbert Tribo Birgitta Södertun Stefan Lamme

VÅRDA SKÅNE. Sveriges Läkarförbunds ordförande Heidi Stensmyren besökte i dag Malmö och träffade företrädare för Allians för Skåne. Det finns en samsyn kring många av de utmaningar som sjukvården har och även om många av de möjliga lösningarna. Allt från olika driftsformer för vårdcentraler och sjukhus, via möjliga vårdval till hur vi bäst ökar tillgängligheten för patienterna och ser till så att läkare kan träffa fler patienter diskuterades.

Från vänster på bilden: Carl Johan Sonesson (M), Gilbert Tribo (L), Birgitta Södertun (KD), Heidi Stensmyren och Stefan Lamme (M).

Johan Folin