ulf-nilsson-l

Skåne och västra Blekinge har i dag fritt sök till gymnasieskolor inom sitt samverkansområde. Behöriga sökande har rätt att söka i hela området och i brist på plats kommer den med högst betygspoäng in. I år är det till exempel rekord i Lund med över 60 procent sökande från andra kommuner. Möjligheten att söka fritt bland kommunala gymnasieskolor väcker tyvärr ont blod bland många – både i Lund och i andra skånska kommuner.

Det finns en del i de största gymnasiekommunerna som är bekymrade över att behöriga hemmaelever mot sin vilja kan riskera att behöva studera i en annan kommun, även om detta hittills nästan inte förekommit. I andra mindre kommuner finns rädslan för att de egna gymnasieskolorna ska utarmas och att elevunderlaget ska bli för dåligt. Däremot verkar kommunerna som inte har någon egen gymnasieskola inte reagera negativt.

Fritt sök innebär att du, var du än bor i Skåne (eller i fyra kommuner i Blekinge), kan söka till alla kommunala gymnasieutbildningar på ditt slutbetyg från grundskolan. Syftet med fritt sök är bland annat att fler behöriga elever i samverkansområdet ska få sitt förstahandsval tillgodosett och att kommunala skolor ska ha samma konkurrensförutsättningar som friskolor.

Som helhet har utbudet och valmöjligheterna ökat för ungdomar i hela Skåne sedan fritt sök infördes 2009. Det finns också ett antal elever från de stora gymnasiestäderna, som frivilligt väljer att söka till gymnasieskolor i andra kommuner eller till friskolor.

En uppenbar följd av fritt sök blir dels att fler utbildningar är tillgängliga för ungdomar från hela Skåne, dels att fler gymnasieprogram och inriktningar blir möjliga att starta. Samtidigt ställer det stora krav på kommuner med söktryck att ordna bra lokaler och bygga ut gymnasieskolan, vilket nu är aktuellt i Lund. Men merkostnader för detta betalas alltså av alla olika kommuner som eleverna kommer ifrån och bakas in i skolpengen de betalar.

Det allra viktigaste är naturligtvis att elever i alla skånska kommuner får goda möjligheter att söka till olika program och inriktningar samt göra olika tillval. Samtidigt blir det dessutom ekonomiskt möjligt för de stora gymnasiekommunerna att erbjuda olika tillval även i mer ovanliga ämnen, eftersom elevunderlaget ökar.

En del av kritiken som kommer – från lärare, från föräldrar och från elever – ska naturligtvis tas på allvar. Till exempel kan man säkert utveckla dialogen mellan kommunerna om hur man ska planera utbildningar med få sökande. Men för en liberal kan aldrig svaret bli att vi ska ta bort möjligheterna att välja mellan olika seriösa alternativ. Det handlar alltså också om solidaritet – elever från små kommuner ska ha samma möjlighet till val av inriktning och tillval som elever från större kommuner.

I Lund har en del negativa utspel om fritt sök gjorts och politiker från Socialdemokraterna har diskuterat möjligheten att införa någon form av garanti för Lundaelever att komma in i Lund, men det skulle ju i praktiken krossa samverkansavtalet om fritt sök. Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ går så långt att de säger nej till en planerad ny femte gymnasieskola i Lund, med motiveringen att fritt sök ska avskaffas.

Liberalerna slår vakt om fritt sök och vi, liksom hela Alliansen, stöder planerna på en ny femte gymnasieskola i Lund. Vi vill inte försvåra för elever i Skåne att söka sig dit de vill.

Ulf Nilsson (L)
gruppledare, Lund