DEBATT. Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets närodlade politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Något som också ska avspeglas i möjligheterna till att få fritt välja vårdgivare inom sjukvården.

Den offentligt finansierade välfärden ska vara av hög kvalitet, jämlik och jämställd samt vara tillgänglig för alla i hela landet. För oss är det positivt att både företag, offentliga institutioner och civilsamhället är med och utvecklar välfärden.

Oavsett vem som utför den offentligt finansierade välfärden måste berörda individers behov och valfrihet stå i centrum. Genom den dynamik som många olika utförare skapar kan såväl offentligt som ideellt och privat drivna verksamheter utvecklas och bidra till att skapa ökad innovation, effektivitet och kvalitet.

Något som skapar en ännu bättre vård för våra patienter och ger de möjligheten att själva kunna välja utförare utifrån sina egna behov och önskemål. Detta skapar också en mer attraktiv arbetsmarknad med fler karriärvägar och arbetsgivare att välja på, vilket förbättrar förutsättningarna för medarbetare att utvecklas.

Därför är det en självklarhet för oss som Centerpartister att värna människors rätt till valfrihet. För oss är det valfriheten som ska trygga att den offentligt finansierade välfärden anpassas till individens behov med en god kvalitet.

 

Birte Sandberg (C)
Gruppledare och ledamot i regionfullmäktige

Ingrid Karlsson (C)
Ersättare i regionfullmäktige