VÅRDA SKÅNE. Den granskning som Region Skånes revisorer låtit göra av primärvården och psykiatrin bekräftar den kritik som Alliansoppositionen fört fram: Den politiska styrningen och återkopplingen via de delregionala sjukvårdsnämnderna fungerar inte.

Ulrika Heindorff.

Ulrika Heindorff.

– Det är uppseendeväckande att de nämnder där minoritetsstyret faktiskt har egen majoritet är de mest handlingsförlamade, säger Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård. Revisionsrapporten är tydlig med att dessa, trots information om att åtgärder måste vidtas, inte gjort något.

Problemen tycks enligt revisionsrapporten, utförd av Deloitte på uppdrag av regionens revisorer, vara störst inom den delen av primärvården som ligger i regionens egen verksamhet. Fler söker sig till privata vårdenheter samtidigt som flera av de offentligt drivna vårdcentralerna går med underskott utan att detta hanteras. 52 av 85 vårdcentraler som drivs offentligt gick 2015 med underskott. Förlusterna inom välfärden är ett stort problem.

– Revisorernas rapport måste bli en väckarklocka för det rödgröna styret, säger Ulrika Heindorff (M). jag kommer i hälso- och sjukvårdsnämnden lyfta frågan om en snabbutredning. Och om det behövs större strukturförändringar kommer vi att driva frågan i regionstyrelse och regionfullmäktige.

Region Skånes revisorer har granskat bland annat styrningen av primärvården. Efter den rödgröna minoritetens tillträde 2014 skapades tre omdiskuterade delregionala sjukvårdsnämnder. Dessa får nu kritik för bristande styrning och för passivitet. Rapporten hittas här.

Peter J Olsson