DEBATT. Psykisk ohälsa drabbar allt fler i vårt samhälle och så även akuta psykiska sjukdomstillstånd som drabbar hårt när de inträffar. Vid akuta tillstånd är tillgänglighet avgörande för patienten, både när det gäller att snabbt få respons men även att snabbt komma i kontakt med rätt vårdinstans. Framförallt när det finns risk för självskada är det viktigt att komma i kontakt med rätt vårdnivå och få rätt instans.

Ett exempel på bra arbetssätt både för patienter och personal är den psykiatriambulans som lanserats i Stockholms läns landsting. En ambulans som kan rycka ut i samband med larm om psykisk ohälsa istället för, som det är idag i Skåne, polisen och med rätt utbildad vårdpersonal kan påbörja de vårdande insatserna omedelbart.

Psykisk ohälsa och psykiska sjukdomstillstånd drabbar brett och de drabbar hårt. Därför ska vi från politikens sida göra det vi kan för att lindra lidande och för att lyfta upp psykisk ohälsa på den politiska agendan. Just därför tycker vi att det är viktigt att kunna få till stånd fler försök med psykiatriambulanser för att sedan utvärdera effekterna av och i förlängningen eventuellt permanenta försöket.

Nyligen beslutade regionfullmäktige att bifalla en motion som vi hade lagt om just detta. Nu är det väldigt viktigt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet som styrande i Region Skåne tar ansvar för att förverkliga regionfullmäktiges beslut och snarast får på plats en psykiatriambulans.

 

Birte Sandberg (C)
Gruppledare och ledamot i regionfullmäktige

Annette Linander (C)
Ledamot i regionfullmäktige