VÅRDA SKÅNE. I sommar har SVT granskat de stigande kostnaderna för bemanningspersonal i vården.

I Region Skåne har dessa kostnader ökat lavinartat. Den ekonomiska uppföljningen efter årets fyra första månader visar att Region Skåne lägger mer än dubbelt så mycket på hyrpersonal nu som för två år sedan (124,8 miljoner kronor efter april 2016 jämfört med 56,3 miljoner kronor efter april 2014) trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har satt som mål att minska kostnaden. Samtidigt hade Region Skåne den siste april i år 33 972 medarbetare, vilket är 1 889 fler än i april 2014.

Att jouravtalen kan behöva ses över uttryckte Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition, tillsammans med Carina Wutzler (M) i en debattartikel i Sydsvenskan/HD (20/11 2015).

Och nu öppnas alltså för att se över läkarnas jouravtal och kompledigheter, som inte alltid används till den återhämtning de är tänkta för utan till att arbeta extra för andra arbetsgivare. Diskussionen har refererats i flera artiklar (Skånska Dagbladet, Läkartidningen, Dagens Medicin och Sjukhusläkaren).

Jonas Duveborn