Stefan Lamme (M).

Detta är den andra av tre artiklar där Stefan Lamme beskriver några av utmaningarna för skånsk (och till största delen även övriga Sveriges) hälso- och sjukvård, och några förslag på hur hälso- och sjukvården borde utvecklas framöver. Läs även den första delen: Vårda kroniker och äldre i hemmet.

Det är välkänt att den demografiska utvecklingen med allt fler äldre kommer att innebära stora kostnadsbelastningar om vi fortsätter som i dag. Utöver detta kommer medicinskteknisk utveckling och nya läkemedel att varje år innebära en kostnadsökning på mellan 1 och 1,5 procent.

Som lök på laxen kommer ett renoveringsbehov av sjukhuslokaler där vi just nu i Skåne planerar att investera för ofantliga 26 000 miljoner kronor. I det korta perspektivet är det dock inte brist på pengar utan brist på kompetent personal som är helt gränssättande.

gammal äldre krycka käppVården börjar nu närma sig en så svår situation i hela Sverige och andra europeiska länder att vården behöver ett paradigmskifte. Vi måste skilja på akut och planerad vård men också mellan akuta tillstånd och försämringar hos individer med kroniska sjukdomar. Just bland individer med kroniska sjukdomar och ofta flera samtidiga kroniska sjukdomar finns de största möjligheterna till kvalitetsförbättring – kvalitet innebär nästan alltid mindre behov av mer vård.

EU arbetar med ”Active and healthy ageing” där Region Skåne är en av referensregionerna. Detta arbete pekar på att det finns stora uppgifter för samhället som ligger utanför hälsovårdssektorn – åldersvänligt samhälle. Stimulera äldre till mer motion, bra kostintag och mental stimulans är några exempel. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att bygga ut ett stöd till patienterna via nätet, inte minst vid kroniska sjukdomar.

hand gammal ung äldre liten barnMånga av de appar och verktyg som finns presenterar information på ett nytt sätt, eller är inriktade på att främja ett hälsosamt leverne genom träning eller förbättrad kosthållning. De räknas inte som medicinsk utrustning eller läkemedel, och kräver därför inte något särskilt godkännande för att få användas. Det innebär att de snabbt fått en stor spridning, och det finns ett otal varianter att välja mellan, och appar som passar snart nog alla typer av användare i behov av ökad fysisk aktivitet.

Även om det inte är en del av den traditionella sjukvården, är det ändå en viktig möjlighet för hälso- och sjukvården. Det vi kallar e-hälsa innebär inte en opersonlig vård utan en ytterligare möjlighet till ökad patientmakt. En välinformerad och trygg patient mår alltid bättre och behöver mindre sjukvårdsinsatser.

Stefan Lamme (M)
Andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus
Andre vice ordförande i beredningen för framtidens sjukvård
Andre vice ordförande i södra regionvårdsnämnden
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
Ersättare i förenklingskommissionen
Ledamot i regionfullmäktige