Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun framträdde på två seminarium hos Swedish Medtech, branschorganisationen för svensk medicin-teknik, i Almedalen.

På temat var digitaliseringen av sjukvården och de stora förändringar som den medför. Förändringar som kan öka både patientens delaktighet och värdighet i den egna vården. Med utgångspunkt ur exempel på hur man utvecklat IT-stöd för patienter i palliativ vård i Storbritannien och deras vårdgivare diskuterades hur vården för de här människorna kan förbättras med mobila lösningar.

Birgitta Södertun Almedalen

– Det här rör de allra sköraste patienterna. De ska ha ett värdigt omhändertagande. De är prioriteringsgrupp ett. Patienten ska inte ha en pärm med tjugo sidor liggande hemma, sa Birgitta Södertun.

Därför är det bra att Itacih (IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet) till hösten kommer att användas av både patienter och personal i all avancerad hemsjukvård. Det gör att administrationen för personalen minskar och att bilder kan skickas för bedömning. Patienten kan kommunicera med text, bild eller video och få hembesökvid behov. Personalen får tillgång till alla uppgifter och mätvärden och kan agera om något händer. Itacih har tidigare använts med framgång inom palliativ vård och avancerad hemsjukvård i Ystad och Lund.

Information om patienterna ska kunna nås inte bara genom en pärm och patienten ska inte behöva berätta hela sin historia varje gång denne träffar ny vårdpersonal.

– Jag kan bara beklaga att vi lämnat 3R av budgetmässiga skäl, sa Södertun om den stora upphandling tillsammans med Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen som styret tillsammans med Sverigedemokraterna beslöt att Region Skåne skulle dra sig ur. 3R hade kunnat framtidssäkra den skånska sjukvårdens IT-system.

Gustav Lundblad