Gruppledare Alliansen

DEBATT. Nyligen har Svenskt Näringsliv presenterat en rapport där man jämför produktivitetsnivån på akutsjukhusen i de nordiska länderna. I den framgår att de finska sjukhusen har en genomsnittlig produktivitetsnivå som är 40 procent högre än den genomsnittliga produktivitetsnivån på våra svenska akutsjukhus.

Även inom Sverige är skillnaderna mellan akutsjukhusen oerhört stora. De sjukhus som i analysen presterar högst produktivitet har cirka 40 procent högre produktivitet än det genomsnittliga sjukhuset. Medan det genomsnittliga sjukhusets produktivitet i sin tur är cirka 40 procent högre än produktivitetsnivån på de sjukhus som uppvisar lägst produktivitet.

Vi har en stor utmaning framför oss att öka produktiviteten på våra sjukhus, så även i Skåne. Tillgängligheten skiljer sig mellan våra olika sjukhus där till exempel Hälsostaden i Ängelholm 2015 kunde erbjuda nästan 90 procent av patienterna ett första besök inom 60 dagar medan motsvarande siffra för SUS låg på 62 procent.

En högre produktivitet kommer att innebära att vi med samma påse pengar har råd att leverera ännu mer sjukvård. Det handlar inte om att spara pengar utan om att kunna erbjuda de skånska patienterna en snabbare vård med bättre kvalitet. Men också ge utrymmer för att kunna ha råd med dyrare mediciner som kan ha bättre effekt och investeringar i ny teknik på våra sjukhus för att anpassa de till dagens moderna vård.

Att ha en högre grad av självbestämmande på sjukhusen i Skåne tror vi är en lösning för att öka upp produktiviteten. Vi kan se positiva exempel här i vårt närområde där sjukhusen i Ängelholm och Simrishamn, som drivs på andra sätt med högre grad av självbestämmande, presenterar bättre tillgänglighetssiffror jämfört med övriga sjukhus i Skåne. Men också i andra delar av Sverige kan man se skillnader. Till exempel det offentligt finansierade, men privat drivna, S:t Görans Sjukhus i Stockholm där resultaten uppvisar likvärdig kvalitet som andra sjukhus men med en avsevärt högre produktivitet.

Dessutom skapar korta beslutsvägar och möjligheten för personalen att ännu tydligare vara med och påverka verksamheten en större trivsel bland personalen, och med stora incitament för att utvecklas och stanna kvar på sin arbetsplats. Det gör också rekryteringen mycket lättare. Något vi tydligt har kunnat se i Hälsostaden Ängelholm som har löst sina rekryteringsbehov utan behov av hyrpersonal.

Därför vill vi från Allians för Skåne ge fler sjukhus högre grad av självbestämmande – för en ökad tillgänglighet för patienterna.

Carl Johan Sonesson (M)
Gilbert Tribo (L)
Birte Sandberg (C)
Birgitta Södertun (KD)

(Publicerad i Ystads Allehanda 15/7 2016)