Allians för Skåne

Skåne lider hårt av kostnaderna och effekterna av id- och gränskontrollerna. Efter påtryckningar från Allians för Skåne har regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) försäkrat att han i samtal med regeringen ska framföra en önskan om ersättning. Hittills har inget hänt. Vad väntar Henrik Fritzon på?

Den 12:e december 2015 infördes gränskontroller i Sverige. Den 4:e januari 2016 infördes även transportöransvar för tåg-, buss- och färjeföretag som trafikerar Sverige. Inga direkttåg kör längre mellan Köpenhamn och Malmö. All kollektivtrafik över Öresundsbron försenas när samtliga resenärer behöver visa legitimation vid separata tillfällen – både på Kastrup och i Hyllie. Tågen är färre, kortare och trängre. Osäkerheten för att tåget ska vara i tid, stanna på de avsedda stationerna eller överhuvudtaget avgå är stor.

Åratal av arbete för att väva samman Öresundsregionen bromsas och backas. En över 60 år gammal passunion har upphävts. ID-kontrollerna slår hårt mot arbetsmarknaden och tillväxten i Skåne.

Som Sveriges port till kontinenten är det uppenbart att Skåne drabbas hårdast av beslutet att införa id- och gränskontroller. Först och främst har transportörsansvaret inneburit väsentligt ökade kostnader för Skånetrafiken, närmare bestämt 45 miljoner om året. Det innebär att de satsningar som Skånetrafiken planerat för utbyggnad av kollektivtrafik i Skåne ställs in eller skjuts på framtiden.

Skånetrafiken rapporterar dessutom att man drabbats av kraftigt minskade biljettintäkter när antalet påstigande på tågen över bron har gått ner med 13 % hittills. Enligt en rapport från Öresundsinstitutet väljer numer var fjärde pendlare oftare bilen istället för tåget. Rapporten visar även att allt fler väljer att säga upp sig från sitt jobb på andra sidan sundet.

Kontrollerna påverkar skåningar liv till det sämre på ett påtagligt vis – att skåningarna dessutom belastas för kostnaderna för kontrollerna är absurt.

Sydsvenska handelskammaren beräknar att de samhällsekonomiska kostnaderna för id- och gränskontrollerna i Öresundsregionen uppgår till minst 1,5 miljarder kronor per år. Den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen är beroende av att det finns förutsägbarhet och tydliga spelregler för näringslivet. Hinder, även tillfälliga, skapar osäkerhet och gör det svårare för företagare att planera långsiktigt. Förseningar påverkar beslut om investeringar och utveckling. De stora europeiska satsningarna ESS och Max IV har gjorts utifrån att Öresundsregionen är ett område utan hindrande gränser med tillgång till högkvalificerad arbetskraft och forskning. När gränsen har blivit konkret är det svårt att se liknande satsningar i framtiden.

Id- och gränskontrollerna är en nationell angelägenhet som beslutades av riksdagen. Allians för Skåne anser att det är orimligt att skånska skattebetalare och pendlare ensidigt drabbas både av effekterna och kostnaderna för kontrollerna.

Tidigt i vintras och fortsatt under våren föreslog Liberalerna med stöd av övriga allianspartier att Region Skåne skulle fakturera staten för kontrollernas kostnader. Socialdemokraterna och Miljöpartiet avslog då initiativet med hänvisning till ett vagt löfte från regeringen om att viss ersättning ska utgå till Skåne. Trots alarmerande rapporter om hur Skåne drabbas av kontrollernas effekter och kostnader och trots återkommande initiativ och krav om ekonomisk ersättning för kontrollerna har inget hänt.

Det verkar onekligen som att varken regeringen eller Henrik Fritzon är intresserade av att agera för att lätta på trycket för Skåne.

 

För Allians för Skåne

Gilbert Tribo (L)

Carl Johan Sonesson (M)

Birte Sandberg (C)

Birgitta Södertun (KD)

(Publicerad i Helsingborgsdagblad 10/7 2016 och i Sydsvenskan 10/7 2016)