backman620borderKRÖNIKA. Vad är ett Enkelt jobb? Den frågan är näst intill omöjlig att svara på, för det som är enkelt för en person är svårt för en annan. De arbetsuppgifter som jag kan är ju enkla för mig medan nya saker är svårare. Det finns ytterligare definitioner och dimensioner på begreppet Enkelt jobb, vilket leder till missförstånd och politisk pajkastning. För att sätta fokus på det viktiga i debatten kan vi konstatera att Sverige behöver Startjobb för att våra ungdomar och nyanlända, som inte har en formell utbildning och som riskerar att hamna i ett bidragsberoende, ska kunna få en fot in på arbetsmarknaden. Vi behöver också Startjobben för att utveckla Sverige och få saker gjorda som inte hinns med idag.

Ja klyftorna i Sverige ökar, men det är inte lönespridningen som ökar, utan klyftorna mellan de som har ett arbete och de som lever på bidrag. Sverige har faktiskt EU:s minsta lönespridning, en allt för låg sysselsättningsgrad för utrikesfödda och en högre ungdomsarbetslöshet än de flesta jämförbara länder. Det är inget slumpartat samband. De strukturer som finns på vår arbetsmarknad idag gör det näst intill omöjligt för en del grupper i samhället att ta sig in. Vi har idag mer än 80 000 ungdomar som varken studerar, jobbar eller deltar i någon form av åtgärd. Till denna grupp finner vi många ungdomar med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Jag blir bestört när jag hör diskussionerna om A och B-jobb, begrepp som just nu myntas av regeringspartierna och LO. Ett jobb är ett jobb och det handlar om att ha ett jobb eller att leva på bidrag. Här blir det väldigt tydligt hur vår regering och vänstern ser på arbete och arbetare. I deras värld verkar det som att alla ska ha en akademisk utbildning. Men när det gäller feriearbeten och praktikplatser ser det annorlunda ut i våra socialdemokratiska kommuner. Luleå är sämst i landet och betalar ungdomar (15-17 år) en bruttomånadslön på 8 000 kronor i feriearbete och i Malmö får 18-19 åringar 11 000 kronor i bruttomånadslön på kommunala praktikplatser. Det verkar också vara legitimt att med subventionerade medel skapa tillfälliga ”låtsas”-arbeten där ungdomar anställs på 75 procent av ingångslönen på 19 800 kronor (Kommunal) och resterande 25 procent ska de studera eller ingå i någon form av program. Det innebär att de är i 100 procent sysselsättning men får betalt 75 procent av 19 800 kronor vilket är 14 850 kronor före skatt. Detta accepteras av de fackliga företrädarna. Men Startjobb som är en verklig väg in på arbetsmarknaden ses som utnyttjande. Dubbelmoral utan dess like.

Enligt riksdagens utredningstjänst är det idag 2,1 miljoner vuxna individer i Sverige som hamnar under en inkomst på 11 400 kronor per månad. I Skåne är siffran 326 800 och bara i Malmö är det 99 700 personer. Tanken med Startjobben är en ingångslön på mellan 14 000 – 16 000 kr. För de nyanlända skulle ett Startjobb innebära att 7 av 10 får en förbättrad ekonomisk situation och ännu viktigare en väg in på arbetsmarknaden. Desto tidigare en nyanländ eller ung människa etablerar sig på arbetsmarknaden desto större är möjligheten att de sedan tar sig vidare och givetvis minskar även behovet av samhällsstöd samtidigt som landets välstånd ökar.

Vad finns det då för arbeten som kan skapas för att unga och nyanlända snabbare kommer i arbete och kan försörja sig? Vårdbiträden och lärarassistenter är två av många (ny)gamla arbeten som efterfrågas och behovet av att avlasta för den ordinarie personalen är stort. Under Almedalsveckan 2016 lyfte Plåtslagarna behovet av personal som kan utföra arbetsuppgifter inom yrket som inte kräver utbildning. De hoppas på att det genom erfarenhet skapas ett ökat intresse för yrket. Arbetsuppgifter inom parkskötsel, servering, turismnäringen är exempel på andra områden som kan utforma Startjobbs-liknande anställningar. Detta leder till att det som inte hinns med idag faktiskt blir gjort. En ny anställningsform med lägre ingångslön och inga arbetsgivaravgifter ger även företagen möjligheter att testa nya branscher och arbetsuppgifter med hjälp av lägre kostnader.

Det är arbete som driver Sverige framåt, inte bidrag. Startjobben innebär inte på något sätt sänkt lön för någon som redan är i arbete. Har man en anställning gäller den lön och de avtal kring detta precis som innan. Startjobben gäller endast dem som går från bidrag till löneanställning och påverkar därmed inte dem som redan innehar en sådan. En arbetsgivare kan inte heller avskeda och sedan återanställa en person på ett Startjobb.

Startjobben är alltså ett viktigt komplement för hundratusentals personer i Sverige för att de ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden och är en välståndsdrivande faktor för Sverige i framtiden, inte ett hot mot den svenska modellen.

Susanne Bäckman (L)