Allians för Skåne

SKÅNEFORUM. Nu pågår den första upplagan av Kristianstad Pride för fullt, och i eftermiddag går Prideparaden genom staden för att sedan gå i mål i Tivoliparken där det blir show ikväll.

Alla tycker inte om Pride. En del gillar inte alla uttryck det kan ta sig. Det står envar förstås helt fritt att tycka så. Det är däremot inte, och ska inte vara, acceptabelt att kränka, hota eller använda våld mot personer som inte lever på samma sätt som man själv gör. Det gäller förstås alla människor, men det finns ett särskilt problem med trakasserier av homo-, bi- och transsexuella personer. Händelser som terrorattacken i Orlando och det uppmärksammade förtrycket i exempelvis Ryssland och Turkiet visar att det här är en fråga som berör oss alla.

När vi styrde i Region Skåne förra mandatperioden avsatte vi 800 000 kronor för att vårdcentralerna och andra vårdenheter i Region Skåne skulle ha möjlighet att hbtq-certifieras utan att behöva använda pengar från sina driftsbudgetar.

Bild: Fry1989/CC BY-SA 3.0

Bild: Fry1989/CC BY-SA 3.0

Certifieringen innebär att hela personalen har gått en utbildning i bemötande, värdegrundsfrågor, förhållningssätt och faktakunskap utifrån ett hbtq-perspektiv. Syftet är att erbjuda redskap för att kunna bemöta medborgare, patienter samt närstående utifrån ett hbtq-perspektiv på ett respektfullt sätt i enlighet med målen i Region Skånes likabehandlingsplan.

Det är en liten bit på vägen, men mycket mer finns att göra. Även när bemötandet inom sjukvården når de mål vi har satt upp, återstår många utmaningar i samhället, både i Sverige och hela världen.

Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är det vanligare med självmordstankar hos unga homo- och bisexuella jämfört med unga heterosexuella. 42 procent av de homo- eller bisexuella männen har någon gång haft självmordstankar, jämfört med 12 procent hos unga heterosexuella män. Motsvarande siffror hos unga kvinnor är högre. 47 procent av de homo- eller bisexuella kvinnorna har haft självmordstankar, medan var femte ung heterosexuell kvinna har haft dem.

Situationen i omvärlden gör frågan högaktuell. Inte minst det islamistiska terrordådet i Orlando den 12 juni, då 49 personer dödades på en gayklubb, visar att det fortfarande kan vara förknippat med våld och hot mot människors liv att vara öppen med sin sexualitet.

För åtta år sedan dömdes två män till fängelse för att ha misshandlat flera medlemmar i Kristianstads RFSL-förening. Och för mindre än en vecka sedan, den 26 juni, sköt polis i Istanbul tårgas mot hbtq-personer för att skingra dem och hindra dem från att gå i en pride-parad.

Pride handlar därför i grunden inte om smak, om huruvida man gillar kläderna på deltagarna (eller i förekommande fall bristen på kläder) eller om man tycker att folk i allmänhet inte ska vara sexuellt eller kulturellt utsvävande. Det handlar om vad som händer om man inte uppfyller andras förväntningar om hur man ska vara, om några tycker att man är avvikande. I ett civiliserat samhälle händer nämligen inget särskilt.

Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd, Moderaterna

Gilbert Tribo (L)
Gruppledare Liberalerna

Birte Sandberg (C)
Gruppledare Centerpartiet

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Kristdemokraterna

(Publicerad i Kristianstadsbladet 2/7 2016)