VÅRDA SKÅNE. Gårdagens uppgifter (30/6) om att den antroposofiska Vidarkliniken i Järna inte håller den medicinska kvalitet som patienterna från Region Skåne kan kräva gör att Moderaterna nu vill se en omedelbar medicinsk revision.

– Vi har därför lämnat in ett initiativ till regionstyrelsen för att få upp frågan på bordet, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Med de uppgifter som nu har kommit är det rimligt att det genomförs en revision. När vi har fått resultatet från den får vi ta ställning till om avtalet ska brytas i förtid.

– Moderaterna var emot Region Skånes senaste upphandling av Vidarklinikens tjänster just då vi är tveksamma till de metoder som används. Vi har dock som utgångspunkt att hålla ingångna avtal, men redan nu är det Moderaternas uppfattning att Region Skåne framöver inte ska samarbeta med den antroposofiska kliniken, säger Carl Johan Sonesson.

Region Skåne har avtal med Vidarkliniken sedan 2009. Mellan 25 och 40 skåningar får varje år rehabilitering i samband med utmattningsdepression och fibromyalgi.

Jonas Duveborn