SKÅNEFAKTA. Nu har Vårdföretagarnas statistik- och faktasamling Privat vårdfakta 2016 kommit, dock ännu inte på nätet. Årets version är den femte upplagan, och den fyller väl sin plats som mottyngd i en ofta känslofylld debatt om effekterna av vinster i välfärden. Temat den här gången är ”Ordning och reda i välfärden”, vilket ligger väl i tiden. Det finns en bred politisk samsyn om att snylteri, skattesmitning och vanvård inte ska förekomma någonstans, inte ens i välfärdssektorn, även om vänsterdebattörer ofta försöker smeta på borgerligheten att den tycker att vinsten är viktigare än patienten.

Fakta för en seriösare debatt.

Fakta för en seriösare debatt.

Fakta är att fusket inte är utbrett i den privata vårdbranschen. I stället råder det nolltolerans mot oseriösa företagare. I stället för att fokusera på drivkraften för eget företagande, vinsten, borde debatten om välfärdsföretagen handla om hur tillsynen kan bli bättre och om behovet av förändrade krav och regler.

Exempel på andra myter som bör bekämpas är att valfrihet kostar mer för samhället (det gör den inte), att villkoren för anställda i privata vårdbolag är sämre än hos offentliga vårdgivare (det är de inte) och att vårdval har gjort vården mindre jämlik (så är det inte, internationella studier visar att länder som har haft valfrihet länge ofta har en mer jämlik vård än vad Sverige har).

2014, när Vänsterpartiet gjorde vinster i välfärden till sin valfråga, startade Vårdföretagarna också sajten Vi gör skillnad, för att ytterligare sprida fakta och statistik om den privat drivna vården och omsorgen. Den är också värd ett besök.

Jonas Duveborn