VÅRDA SKÅNE. Att Skånes universitetssjukvård går med underskott är inget nytt, och efter maj månad består den tidigare prognosen för 2016: -450 miljoner kronor.

2015 blev ett förlorat år för SUS, präglat av passivitet från Socialdemokraterna och Miljöpartiet, en skenande kostnadsutveckling, och ett ökat ekonomiskt underskott. Så gott som alla politiska initiativ har kommit från Allians för Skåne. 2016 började på samma sätt, med passivitet från styret och stora ekonomiska underskott. Sent omsider verkar dock Socialdemokraterna och Miljöpartiet i stort sett ha anslutit sig till vår uppfattning i fråga efter fråga.

I en ny granskning om digitalisering av vården, gjord av McKinsey (”Värdet av digital teknik i den svenska vården”, juni 2016) konstateras att det finns stor potential att minska kostnaderna för sjukvården och samtidigt förbättra den. Från rapporten:

Datorer kan vara bra för din hälsa. Foto: The U.S. Food and Drug Administration [Public domain], via Wikimedia Commons

Datorer kan vara bra för din hälsa. Foto: The U.S. Food and Drug Administration [Public domain], via Wikimedia Commons

”Genom en systematisk tillämpning av digitala tekniker inom 14 områden kan vårdenhetskostnaden minskas med upp till 25 procent över en tioårsperiod. För 2025, det sista året i den period vi har studerat, motsvarar det en bruttobesparing på 180 miljarder kronor jämfört med en oförändrad kostnadsutveckling.”

Flera andra studier har kommit till liknande slutsatser, och Allians för Skåne lägger förslag som går i den riktningen. Sjukvårdens utmaningar är alltså inte brist på pengar, utan behov av förändrade arbetsmetoder. Om rekommendationerna i McKinsey-rapporten följs och förverkligas, skulle för SUS del flera miljarder kronor de kommande tio åren kunna användas för att förbättra verksamheten på de fåtal områden som kan behöva tillskott av ekonomiska resurser.

Johan Folin