VÄRNA SKÅNE. Idag (30/6) har den så kallade indelningskommittén presenterat ett förslag till det fortsatta arbetet med storregioner i form av ett delbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi (S). Man vill till 2019 skapa storregioner i tre delar av landet: Norrland, Svealand (exkl Stockholm) och Västra Götaland (inkl Värmland).

Beskedet är att man avser fortsätta försöka slå ihop Skåne och Blekinge, men inte förrän 2023.

– Även om det inte blir någon storregion nu är det viktigt att inte glömma att indelningskommittén fortfarande avser att Skåne ska ingå i en storregion med Blekinge från och med 2023, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne. Hon är alliansens representant i den samrådsgrupp som med jämna mellanrum träffat indelningskommittén.

Birgitta Södertun (KD)

Birgitta Södertun (KD)

– Sus förvaltningsledning har undersökt konsekvenserna av indelningskommitténs förslag och kommit fram till att det inte finns några positiva konsekvenser för Sus, säger Birgitta Södertun (KD).

Idag säljer Region Skåne och Sus (Skånes universitetssjukhus) stora mängder vård till landstingen i Halland och Kronoberg. Det blir inte tillåtet med den nya regionindelningen. Skulle Skåne slås ihop med Blekinge skulle Sus omsättning minska med 16% inom de verksamhetsområden där andelen regionsjukvård är stor. Sus bedömer att det är negativt för möjligheten att klara av att upprätthålla och utveckla vården och att attrahera personal. Både enklare vård och den mest avancerade vården riskerar drabbas.

Nu är det viktigt att skånska politiker tydligt markerar sitt missnöje med förslaget i den fortsatta dialogen med indelningskommittén.

– Alla skånska politiker måste vara medvetna om vilka stora risker detta innebär. Vi får inte låta indelningskommittén slå sönder vår universitetssjukvård, säger Birgitta Södertun (KD).

Gustav Lundblad