VÄRNA SKÅNE. När Indelningskommittén i dag (30/6) presenterade sitt delbetänkande över Sveriges nya indelning i storregioner fanns bara det föranmälda förslaget om Norrland, Svealand och Västragötalandsregionen inklusive Värmland, men utan Halland, med. Senast den 31 augusti 2017 ska kommittén presentera hur man tycker att indelningen av riket i övrigt ska se ut.

– Om Sveriges indelning ska ändras är det viktigt att utredarna under året som kommer är mer lyhörda för folkets önskningar än vad de hittills har visat, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Frågan berör folket på djupet, och dessutom har riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen precis krävt att folket alltid ska höras vid en eventuell förändring av Sveriges inre gränser.

– Det är viktigt att Indelningskommittén inte bara trampar på i ullstrumporna på samma sätt som hittills. Vi har tidigt och tydligt deklarerat att vi vill ha en diskussion om en helt annan lösning än att bara tvinga ihop Skåne med Blekinge. En diskussion vi ser fram emot, säger Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn