VÄRNA SKÅNE. Regeringen har inga planer på att dra tillbaka sitt förslag om Hälsoväxling, berättar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i en intervju med Svenskt Näringsliv (27/6). Hon säger sig ta småföretagens oro på allvar men tycker att deras kritik mot sjukskatten är ensidig.

Kritiken är i högsta grad ensidig, om man med detta menar att förslaget om att arbetsgivarna ska ta över mer av kostnaderna för sjukfrånvaro ogillas. Det sågas nämligen av en tämligen samstämmig remisskör, inklusive regeringens egna expertmyndigheter – och stora arbetsgivare som Region Skåne. Det krävs företag med minst 25 friska anställda för att verksamheten ska klara av att bära kostnaden för en enda långtidssjukskriven.

– Sjukskatten är ett oförutsägbart, orättvist och skadligt förslag, kommenterar Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. Det kommer tvinga företagen att bli mer försiktiga vid rekrytering, särskilt avseende personer med ohälsa i bagaget. Det är obegripligt att regeringen vill gå vidare med ett förslag som både slår mot jobben och som ökar utanförskapet.

När Region Skåne den 2 juni 2016 svarade på remissen om Hälsoväxling (Ds 2016:8) var det i bred politisk enighet. Alla partier ställde sig bakom avstyrkandet, och konstaterade att det gemensamma ansvaret och samverkan mellan berörda parter i stället ytterligare behöver förstärkas och utvecklas.

Regionpolitikerna, inklusive socialdemokraterna och miljöpartisterna, skrev också under på att högre kostnad för arbetsgivarna i samband med sjukskrivning inte ökar drivkraften för aktivare rehabilitering och omställning.

“Region Skånes uppfattning är att det redan i dag finns starka drivkrafter för att jobba med såväl verksamhets- och metodutveckling som med utveckling av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. (…) Ytterligare kostnader och administrativa rutiner skapar merarbete och är inte värdeskapande utan snarare belastar kärnverksamheten och redan pågående arbete.”

Region Skåne är Skånes största arbetsgivare med 34 000 anställda.

Jonas Duveborn