DEBATT. Nyligen fastställde regionstyrelsen i Region Skåne en e-hälsostrategi som i fina ordalag utrycker ambitionsnivån om att vara ledande på området inom fyra år. Om det inte bara ska bli läpparnas bekännelse krävs också ett stort mått av politiskt ledarskap från de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

För att klara de framtida utmaningarna inom hälso- och sjukvården är jag övertygad om att en viktig pusselbit är att utveckla de digitala hjälpmedlen för att underlätta för personalen. Men också för alla våra patienter som får möjligheten att kunna göra fler åtgärder hemifrån utan behov av transporter och besök på sjukhus eller vårdcentraler.

Region Skåne behöver därför omgående börja arbetet med att bli ledande inom området – bland annat borde man införa möjligheten att tillgängliggöra journaler via surfplattor för personalen på hembesök, bygga ut möjligheterna att göra viss provtagning i hemmet och webbkonsultationer.

En viktig del för att klara utmaningarna och tillgängliggöra nya tekniska lösningar i sjukvården måste Region Skåne också satsa på att få en fungerande bredbandsinfrastruktur i hela Skåne. Alla ska ha tillgång till samma möjligheter med e-hälsa oavsett vart i vår region du har valt att bosätta dig. För en vård nära patienten!

Birte Sandberg (C)
Gruppledare, Region Skåne