VÅRDA SKÅNE. Igår höll sjukvårdsnämnds Kryh ett extrainsatt krismöte om ekonomin. Den senaste prognosen visar att underskottet för 2016 väntas gå mot hisnande 204 miljoner kronor – minussiffror som inför mötet helt saknade åtgärder kopplade till sig.

Hur är då läget efter mötet? Vilka steg togs för att komma tillrätta med situationen?

Inga alls, egentligen.

Faktum var att de rödgröna, som på pappret styr nämnden, inte hade ett enda konkret förslag med sig till nämnden att ta ställning till. Och de redogörelser som låg till grund för ekonomiärendet fick ledamöterna aldrig ta del innan mötet, vilket vi rapporterat om här tidigare. Uppenbart är det mer än ekonomin som lider av underskott i sjukvårdsnämnd Kryh.

På mötet la Alliansen fram sju förslag som alternativ till den rödgröna linjen om att inte göra någonting. Alla fick nej. Bland dessa fanns förslag som rimligen borde ses som ofrånkomliga i det rådande läget, exempelvis att förvaltningschefen skulle få i uppdrag att ta fram ytterligare förslag på åtgärder för ekonomisk balans. Så blir det inte nu.

Alliansen lyfte också fram vikten av nya lösningar, till exempel inom e-hälsa, för att åstadkomma bättre vård till lägre kostnader. Mest förvånande var nog ändå att de rödgröna till och med sa nej till att genomföra de uppmaningar som hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har gett nämnden, däribland att se över organisationen för att göra den effektivare och undersöka möjligheten att ytterligare öka operationskapaciteten. Inte nog med att HSN står över Kryh – Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande i Kryh, sitter själv med och fattar beslut i HSN.

När man är så inriktad på att inte ta ansvar för ekonomin att man till och med struntar i de uppmaningar man har gett sig själv, då har det gått väl långt.

Mattias Svensson