VÅRDA SKÅNE. Mot bakgrund av att sex platser för sluten palliativ vård i Trelleborg stängts ställde Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun på dagens regionfullmäktigemöte en fråga till regionråd Maria Nyman Stjärnskog (S) om hur de styrande Socialdemokraterna ser på den strategiska planen för palliativ vård i Region Skåne.

Planen säger att såväl avancerad hemsjukvård som sluten palliativ vård ska byggas ut över hela Skåne, särskilt med tanke på att den är eftersatt i flera delar av regionen.

Maria Nyman Stjärnskogs (S) svar lämnade mycket i övrigt att önska. Först sa Maria Nyman Stjärnskog (S) att hon tolkat planen som att bara hemsjukvården ska byggas ut. I nästa inlägg sa hon att hon tagit initiativ till en ny strategisk plan. Och i ett tredje inlägg sa hon att hon hela tiden haft för avsikt att den liggande planen ska gälla och att man inte dragit ned några slutenvårdsplatser.

– Precis alla de här påståendena är felaktiga. Någon ny strategisk plan för palliativ vård har jag inte hört talas om. Antalet slutenvårdsplatser har dragits ned. Vilket inte är i linje med den strategiska planen. Den palliativa vården behöver istället byggas ut om vi ska leva upp till den strategiska planen, säger Birgitta Södertun (KD).

– Antingen ljög Maria Nyman Stjärnskog, eller så förstod hon inte vad hon pratade om, säger Birgitta Södertun (KD).

Gustav Lundblad