VÄRNA SKÅNE. Kan Region Skåne säga vad som helst i skrivelser till statliga myndigheter så länge man kallar det inspel och inte remissvar? Den frågan har blivit aktuell efter att det avslöjats att en skrivelse till Energimyndigheten blivit offentlig.

Regionrådet i opposition Pontus Lindberg (M) hade därför frågat regionala utvecklingsnämndens ordförande Thomas Hansson (MP) om brevet och i synnerhet förslaget att införa kilometerskatt för alla fordon.

Mycket händer i Region Skåne - vem vet allt som sker? Foto: Bengt Flemark, (CC BY-NC-ND 2.0)

Mycket händer i Region Skåne – vem vet allt som sker? Foto: Bengt Flemark, (CC BY-NC-ND 2.0)

– Jag frågade om han ansåg att det var korrekt att utan politiska beslut driva frågan om kilometerskatt för alla fordon som Region Skånes uppfattning, förklarar Pontus Lindberg (M).

Inte blev saken tydligare efter att Thomas Hansson (MP) hade svarat. Han menade att det inte var så mycket att bry sig om skrivelsen eftersom det var en förfrågan från Energimyndigheten om lite idéer vilket ”en tjänsteman” skrivit ihop och det sedan gick i väg. Att det skulle vara ett politiskt uttalande var inte sant, enligt Hansson.

Svaret klingar ihåligt med tanke på att skrivelsen författats av en handläggare men undertecknats av utvecklingsdirektören Mikael Stamming. I skrivelsen återkommer ständigt fraser som ”Region Skåne anser”, ”Region Skåne vill”, ”Region Skåne efterlyser” när man inte helt enkelt skriver ”vi uppskattar”.

Bland annat efterlyser Region Skåne enligt skrivelsen undertecknad av utvecklingsdirektören ”kilometerskatt för samtliga fordon för att minska transportarbetet”. Det kan inte tolkas på något annat sätt än att det är ett politiskt krav från regionen. Helt utan politiska beslut.

– I svaret hänvisar man i övrigt till flera strategier som ännu inte är politiskt behandlade eller varit föremål för beslut i sak, fortsätter Pontus Lindberg (M).

Peter J Olsson