VÄRNA SKÅNE. När regionfullmäktige idag sammanträde behandlades tre motioner från Centerpartiets ledamöter som alla blev bifallna i sin helhet. Vilket ger effekten att delar av Centerpartiets politik nu kan bli verklighet i Skåne.

I den första motionen som behandlades hade Birte Sandberg (C) föreslagit att Region Skåne ska införa självtestutrustning vid blodförtunnande behandling både för användning på vårdcentraler och för egenvård samt att den utrustning som kan användas för egenvård i hemmet ska kunna förskrivas som hjälpmedel. Detta för att förenkla för de skånska patienterna och slippa resor till vårdcentralen för något som skulle kunna utföras i hemmet. Dessutom avlastar och underlättar det för vårdpersonalen som istället får tillgång till mätvärden elektroniskt från patienten och kan lägga sin tid på att hjälpa till att justera dosering av mediciner vid behov.

Den andra motionen vad lagd av Birte Sandberg (C) och Annette Linander (C) som handlar om att Region Skåne under en försöksperiod använder en psykiatriambulans i hela eller delar av Skåne med påföljande utvärdering om eventuell permanent fortsättning. Vid psykiska sjukdomstillstånd är det av yttersta vikt att från vårdens sida att snabbt, effektivt och med rätt verktyg bemöta, lindra och behandla patienterna som mår dåligt. Också att patienten snabbt kan få kontakt med rätt vårdnivå. Liknande försök har genomförts ibland annat Stockholm med gott resultat och detta ska nu spridas till även Skåne.

Slutligen behandlades en motion från Lars Hansson (C) som handlar om bristen på information från Skånetrafiken gentemot de skånska kommunerna vid förändringar i trafikutbudet. En fråga som är aktuell på många olika delar av regionen. I och med bifallet ska nu Region Skåne och Skånetrafiken föra dialog med berörda kommuner före man genomför förändringar och/eller indragningar av busslinjer. Allt för att säkra upp och möjliggöra för resenärer att ha tillgång till god kollektivtrafik i alla delar av Skåne.

Linus Hannedahl