VÅRDA SKÅNE. Projektet Hälsostaden Ängelholm förlängs till och med den 30 juni 2018, beslöt regionstyrelsen på måndagsmorgonen.

– Det är mycket glädjande att Styret till slut har insett att Hälsostaden måste ges möjlighet att fortsätta sin goda verksamhet på samma sätt som hittills under ännu en tid, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).

– Beslutet innebär att Hälsostadens framgångar för att förbättra omhändertagandet av våra mest sjuka äldre är säkrat ännu en tid, säger Gilbert Tribo (L)

– Nu finns också förutsättningar att fortsätta arbeta med nya metoder exempelvis inom e-Hälsa som hela Region Skåne kan dra nytta av, säger Birte Sandberg (C).

– Framför allt är jag nöjd med att personalen till slut får den arbetsro de så väl behöver. Nu ser vi framåt, säger Birgitta Södertun (KD).

Jonas Duveborn