sofia nilsson

KRÖNIKA. Nu är den fantastiska årstiden här – sommaren!

Ljumma, ljuva och ljusa kvällar, picknick i parken och middagar på uteserveringar. Många av oss ser fram emot en välförtjänt semester med tid för vila, återhämtning och bara vara. Men för många av sjuksköterskorna inom Region Skåne är sommaren inte lika idyllisk.

Bristen på sjuksköterskor är omfattande i hela landet.

I princip samtliga sjukhus, regioner, landsting och kommuner räknar med en stor brist på sjuksköterskor i sommar. Region Skåne är inget undantag.
Några av konsekvenserna av denna brist under sommaren är att undersökningar och operationer ställs in, avdelningar tvingas att stänga, överbeläggningarna och personalens övertid ökar och stressen hos personalen skjuter i höjden. Bristen leder ofta till att patienterna löper en ökad risk för att skadas under vårdtiden.

Det som fascinerar mig är att det verkligen är samma sak år efter år. Sommarens antågande torde inte vara en överraskning för någon. Mig veterligen så infaller alltid sommarmånaderna under juni, juli och augusti, så har det alltid varit, och förmodligen kommer det så att förbli. Men trots detta verkar sommaren och ett behov av vikarier komma som en överraskning varje år.

Därför är det hög tid att utveckla vården och omsorgen till att bli mer attraktiva arbetsplatser. De illa fungerande och kortsiktiga lösningarna för sommarens bemanning av sjuksköterskor är ingen hållbar situation.

Det finns goda förutsättningar för att göra sjuksköterskeyrket och arbetsplatserna i Region Skåne attraktiva.

Verksamheten är kunskapsintensiv, utmaningarna är stora, många och spännande och arbetsuppgifterna är många gånger högkvalificerade. Ett spännande arbete helt enkelt!

Men för att vända utvecklingen med flykten av sjuksköterskor från Region Skåne krävs genomtänkta förändringar som skapar goda förutsättningar för att ge omvårdnad av hög kvalitet och möjlighet till professionell utveckling, karriärmöjligheter och en god löneutveckling.

Varje dag måste man känna att man räcker till och att man har haft tid att göra sitt bästa för patienten. Bra arbetsvillkor, tid för reflektion, implementering av ny kunskap och goda möjligheter till specialistutbildning och fortbildning är nödvändigt.

På samtliga nivåer i organisationen behövs det chefer som är sjuksköterskor med hög omvårdnadskompetens.

Först när regionen aktivt börjar arbeta med dessa frågor kommer trenden att vända.

Sofia Nilsson (C)
gruppledare, Östra Göinge