VÄRNA SKÅNE. Region Skåne har inte tidigare varit för kilometerskatt och det finns inga beslut den senaste tiden. Så upptäckten att regionen i ett ”inspel” till energimyndigheten föreslagit bland annat kilometerskatt för samtliga fordon för att minska transportarbetet” reagerade regionrådet Pontus Lindberg (M).

– Det finns mycket att säga om detta men eftersom det är viktigt att få upp frågan på regionfullmäktige den 20/6 valde jag att ställa en fråga till regionala utvecklingsnämndens ordförande Thomas Hansson. Han får svara på om han tycker det är korrekt att driva en fråga utan politiska beslut i grunden.

En enkel fråga kan ställas till förtroendevalda, men ska vara begränsad i omfång och helst kunna besvaras med ett ja eller nej.

Beläggs med kilometerskatt av "Styret"? Foto: Susanne Nilsson, (CC BY-SA 2.0)

Beläggs med kilometerskatt av ”Styret”? Foto: Susanne Nilsson, (CC BY-SA 2.0)

– Vi tittade på just kilometerskatterna under femklöverns styrelse, fortsätter Pontus Lindberg (M), och det skulle bortsett från alla andra motargument inte vara särskilt effektivt. För övrigt är även cyklar fordon, vilket man tydligen inte har tänkt på!

Frågan lyder i sin helhet:

I ett ”inspel” till Energimyndigheten daterat 2016-06-03 och diariefört 2016-06-10 samt undertecknat av utvecklingsdirektören Mikael Stamming ges ett stort antal uppfattningar som Region Skånes åsikt. Dokumentet kunde ge anledning till fler frågor både om innehåll och det faktum att det skrevs samma dag det var nämnd – och därför kunde ha förankrats.

Jag vill nu emellertid enbart fråga om det förslag som ges om ”kilometerskatt för samtliga fordon för att minska transportarbetet”. (För övrigt är även cyklar fordon vilket borde oroa en miljöpartist.)

För införande av kilometerskatt saknas stöd i politiska beslut, och det är heller inte någon bred uppfattning inom regionen.

Jag vill därför fråga regionala utvecklingsnämndens ordförande Thomas Hansson (MP):

  • Anser du att det är korrekt att utan politiska beslut driva frågan om kilometerskatt för alla fordon som Region Skånes uppfattning?

Peter J Olsson