VÄRNA SKÅNE. Regionfullmäktige i Kristianstad på måndag (20/6) avgör en rad frågor med bäring på Region Skånes hårt ansatta ekonomi. Ekonomiuppföljningen efter årets första fyra månader visar att det budgeterade resultatet för 2016 på 352 miljoner kronor kommer att missas med 527 miljoner kronor och landa på -175 miljoner kronor. Och då bygger ändå budgeten på en procents överskott och inte de två som en stark ekonomi kräver. Den reella budgetmissen är därmed närmare 900 miljoner.

Detta är en ordentlig försämring mot året innan nuvarande rödgröna minoritetsstyre tillträdde då Region Skåne visade ett överskott på 647 miljoner.

– Moderaterna har aktivt och konsekvent föreslagit åtgärd på åtgärd för att förbättra ekonomin, men dessa viftas bara undan, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Det är frustrerande. Särskilt som Socialdemokraterna och Miljöpartiet samtidigt fortsätter att pumpa in kostnadshöjande ärenden. Region Skåne styrs ned i ett slukhål.

– På måndag avgörs både genomförandeavtalet för spårvagnar i Lund och garantiåtagandet för EM i handboll 2020, säger regionrådet i opposition, Pontus Lindberg (M). Regionstyrelsen har flera gånger tagit beslut om ekonomisk återhållsamhet, på både kort och lång sikt, ändå bedrivs det regionpolitik som om det fanns ett ymnighetshorn i Henrik Fritzons ficka.

– Till detta kan läggas hanteringen av upphandlingspolicyn. S och MP envisas med att gå fram med ett dokument som rymmer krav på kollektivavtal. Regleringen är otydlig och det finns risk för att den leder till att upphandlingar blir dyra och tidskrävande. Små företag kommer att drabbas, säger Carl Johan Sonesson (M).

Spårvagnsärendet innebär en investering på flera hundra miljoner kronor och en driftskostnad på uppemot 40 miljoner kronor om året. Garantin för handbollsturneringen 2020 ligger på 18 miljoner kronor.

Vid sidan om dessa ärenden behandlas bland annat fem motioner från Moderaterna.

  • Att inrätta ett diagnostiskt centrum för psykisk ohälsa
  • Att personal i Region Skåne för att öka servicenivån ska få möjlighet att upplysa patienter och besökande om vilka andra språk än svenska som de behärskar genom att bära en ”språkflagga
  • Att kartlägga den utbytesverksamhet med andra länder som pågår inom Region Skåne och ta fram en policy för att underlätta framtida erfarenhetsutbyte
  • Att öka tillgängligheten genom att ta fram en digital lösning för hanteringen av regionens post
  • Att superbusslinjerna Kristianstad-Östra Göinge-Älmhult och Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd hanteras som viktiga för interregional kommunikation och att de regleras i nära dialog med kommunerna för att främja utveckling och tillväxt

Peter J Olsson