VÅRDA SKÅNE. Det ekonomiska läget i sjukvårdsnämnd Kryh är fortsatt problematiskt. Om inga ytterligare åtgärder beslutas väntas underskottet bli 204 miljoner kronor vid årets slut. Alliansen har länge kritiserat de rödgrönas passivitet och krävt åtgärder, men utan respons. Även revisionen har framfört skarp kritik.

I maj gick de rödgröna till slut med på ett förslag från Alliansen, där förvaltningschefen fick i uppdrag att återkomma till ett extrainsatt sammanträde i juni med åtgärdsförslag. Nu har ordföranden skickat ut handlingarna inför mötet som hålls på tisdag, men några åtgärdsförslag eller beslutsunderlag finns inte beskrivna. I stället hänvisas till en muntlig föredragning.

– Hur ska nämnden kunna ta sitt ansvar om man inte får möjlighet att läsa in sig på underlaget? Det här är ytterligare ett allvarligt exempel på hur de rödgröna missköter ekonomin, säger Per Einarsson (KD), andre vice ordförande.

– Revisionen är sylvass i sin kritik, men styret verkar inte lyssna. Att hantera viktiga ärenden med sådan nonchalans känns nästan som ett hån, dels mot oss i oppositionen, men framför allt mot den verksamhet vi är satta att styra, säger John Roslund (M), ledamot.

– Ska vi klara framtidens vård måste vi säkra att resurserna används så effektivt som möjligt. En sak är dock klar, vi kommer aldrig nå dit om vi har en ordförande som mörkar underlag för nämnden, säger Lars-Göran Wiberg (C), ledamot.

– Jag tror medborgarna förväntar sig mer av oss än att vi ska fatta beslut på så lösa grunder, säger Susanne Bäckman (L), ersättare.

Mattias Svensson