DEBATT. Morgondagens sjukvård skapas redan i dag. Och för att den ska lyckas leva upp till de utmaningar som kommer med att vi får en allt äldre befolkning och att multipla och kroniska sjukdomar blivit allt vanligare har e-hälsa blivit en enormt viktig beståndsdel. Centerpartiet i Region Skåne har under lång tid varit drivande för att skåningarna ska ha landets bästa och tryggaste vård och därmed även tillgång till e-hälsa. Så, och bara så når vi morgondagens vård.

Förutom de vårdkvalitativa vinsterna ger e-hälsa även stora resursbesparingar. En ny rapport från konsultbolaget McKinsey visar att de ekonomiska vinsterna som kan göras genom att digitalisera vården är mycket stora – de årliga besparingarna kan uppgå till 180 miljarder kronor från år 2025. Det är stora summor som därmed i stället kan gå till andra viktiga vårdsatsningar. Till det kan man också lägga de 1000-tals timmar som bara inom Region Skåne varje år går åt till ålderdomliga arbetsprocesser. Processer som med digitala lösningar helt kan tas bort.

Centerpartiet i Region Skåne kommer att fortsätta att driva utvecklingen av e-hälsa och modern vård för att det är så som vi säkrar att skåningarna får den bästa och snabbaste vården. Och det gör vi bland annat genom att ha med satsningar inom området till höstens budgetförhandlingar med Alliansen och styret.  Detta för att ge skåningarna just den högkvalitativa vård som de kan förvänta sig.

 

Birte Sandberg (C) gruppledare, Region Skåne

Lars-Göran Wiberg (C) ledamot HSN samt sjukvårdsnämnd Kryh,

Niels Paarup-Petersen (C) ledamot sjukvårdsnämnd Sund